A. Mickiewicz: Dziady - opracowanie dramatu romantycznego

Dziady część III - Petersburg - analiza.

3.8333333333333 1 1 1 1 1 Rating 77%

I Czynności wstępne:

 - biografia

                - 1823 rok organizacja filomatów została zdekonspirowana. W wyniku postępowania sądowego Mickiewicza skazano na zesłanie do Rosji, a wydarzenie to stało się początkiem kolejnego okresu w jego życiu, tzw. etapu rosyjskiego

    - podczas pobytu w Rosji dużo podróżował m.in. na Krym, do Moskwy, Petersburga czy Odessy

    - pobyt we Włoszech

                - wybuch powstania listopadowego w Polsce, decyzja aby udać się do Polski roku, jednak nie udało mu się przedostać do Królestwa

                - w 1832 roku razem z znalazł się w Dreźnie, gdzie powstała najsłynniejsza, III część Dziadów

 

 - cechy twórczości

                - mesjanizm narodowy

                - merkantylizm

                - historyzm

                - metafizyka

                - patriotyzm

                - ludowość

                - odrzucenie reguł poetyki klasycznej

II Analiza wstępna:

 - analiza tytułu

                - „Petersburg” – nazwa ówczesnej stolicy Imperium Rosyjskiego

                - może zawierać opis lub ocenę miasta, mieszkańców

                - jest to opis stolicy, więc może odzwierciedlać całe państwo, ponieważ stolica jest centrum kulturowym i politycznym      

- data powstania

                - 1832 rok

- kluczowe słowa

                - Miasto

                - Car

                - Dwa ogromne rzędy

                - Różni od innych

                - Szatan

                - Męczarnie narodów

                - Wieża Babel

                - Łzy gorzkie

- trudne słowa

                - Czuchońcy – Finowie

                - Frejlina –dama dworu

               

III Analiza właściwa:

- Nadawca

                - Nie ujawnia się

                - Opowiada o założeniu miasta i losach mieszkańców

                - Negatywnie ocenia cara: „ srogie i zmienne jak humor despoty”, „car upodobał i stawić rozkazał”, „nie miasto ludziom, lecz sobie stolicę”, „wdeptać ciała stu tysięcy chłopów”

                - Negatywnie ocenia miasto „budowały go chyba szatany”

                - Negatywnie ocenia mieszkańców: „żaden nie stanie, nie patrzy, nie gada”, „wzrok , ucho błądzi jak w wieży Babel”(symbol ludzkiej pychy, bezkarności)

- Odbiorca

                - Mają być wszyscy Polacy, utwór ma zachęcić ich do walki

                - Rosjanie, aby dostrzegli wady tego ustroju

                - Skierowany do cara, aby dostrzegł swoje błędy

               

- Forma

                - wiersz synkretyczny
                - budowa stroficzna
                - nieregularnej długości strofy
                - rymy krzyżowe, parzyste, okalające, monorymy
                - epitety ("świętych lasów", "białych kaczek")
                - wyliczenia ("Po fundamentach, po ścianach, po szczytach, po tych żelazach i po tych granitach", "tu głazy, tam cegły, marmur na glinie, glina na marmurach; a wszystkie równe i dachy, i ściany")
                - porównania ("tuląc się pełzną jako skorpijony", "jak korpus wojska na nowo ubrany")
                - elipsa ("Dumali - poszli - został z jedynastu pielgrzym sam jeden")
                - przerzutnie ("Bracie, rzekł, widzę, żeś tu zostawiony Sam jeden, smutny, cudzoziemiec może", "Ale nazajutrz, gdy myśli swych męty Z wolna rozjaśnia i pamięć odświeża")
                - hiperbola ("Rozkazał wpędzić sto tysięcy palów i wdeptać ciała stu tysięcy chłopów")

- Treść

                Bohaterowie

                                - Car - nie liczy się ze zdaniem ludu, „ srogie i zmienne jak humor despoty”, „car upodobał i stawić rozkazał”, „nie miasto ludziom, lecz sobie stolicę”,  „Że budowały go chyba Szatany" - ukazanie potęgi caratu w wymiarze demonicznym,

                               - Rosjanie – mimo iż jest bardzo zimno wychodzą bo chcą się upodobać carowi

                               - Dwór, urzędnicy – pyszni ludzie mający pogardę dla niższych stanów i chwalący się swoimi osiągnięciami

                               - Polacy, zesłańcy – 11 ludzi żywią nienawiść do cara i pragną zemsty, patrzą na miasto, które jest symbolem caratu i załamują się patrząc na jego solidność, spoglądają na miasto jak na siedzibę szatana, królestwo męczeństwa ich rodaków. Myślą o zniszczeniu cara, ale są jednocześnie świadomi własnej bezsilności, wiedzą, że jest zbyt silny. „ i opuścili z rozpaczą ramiona”,

                               - Pielgrzym(polak), Konrad – należy do grupy Polaków, którzy pragną zemsty, lecz mimo iż tamci odchodzą on dalej zostaje z większym uporem, osamotniony, porównany jest do Samsona, mimo iż ktoś do niego mówi on nie słucha bo jest zajętym rozmyślaniami nad zemstą

                               - Józef Oleszczkiewicz, przez polskich zesłańców przebywających w Petersburgu był uważany za postać niezwykłą i pełną cnót, pociesza pielgrzyma, płacze nad Polską, bo patrząc na miasto wie że czeka ją długa droga do zbawienia, „ lecz Bóg je wszystkie zbierze i policzy, za każdą odda ocean słodyczy”, za swoje cierpienie zostanie wynagrodzony

                Temat

                               - Ocena cara i rządów despotycznych

                               - Wygląd społeczeństwa rosyjskiego

                               - Patriotyzm Polaków

                               - Martyrologia narodu polskiego                            

                Idee

                               - Patriotyzm – chęć zemsty

                               - Mesjanizm narodowy – miasto szatańskie, Bóg zbiera łzy i wynagrodzi za nie, porównanie do Samsona

                              

- Intertekstualność

                Filozofie

                Epoki

                Teksty

                               - Mitologia

                                               Istne dzieci Boreasza

                               - Biblia

                                               Porównanie do Samsona

                               - Dziady cz. III

                                               Konrad, patriotyzm

                Historia

                               Starożytność – zakładanie miast, Rzym, Ateny, Sparta

                               Średniowiecze – „w wieku gotyckim”                  

 

Dziadek Kamil – Treść, Nadawca,

Głodek Michał – intertekstualność, Analiza wstępna,

Goik Szymon – Czynności wstępne,

Grabka Daniel – Forma, Odbiorca,

Klasa 2 tb

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.