A. Mickiewicz: Dziady - opracowanie dramatu romantycznego

Przegląd wojska

3.5454545454545 1 1 1 1 1 Rating 71%

I


Biografia poety

Adam Mickiewicz (1798-1855)- Polski poeta ur. 24 grudnia 1798 w Nowogródku. W czasie studiów razem ze swoimi przyjaciółmi założył Towarzystwo Filomatów, których celem była praca samokształceniowa i naukowa, później też działalność wychowawcza i patriotyczna wśród młodzieży uniwersyteckiej. W 1823 roku został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie, a następnie skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji. Cały okres zesłania w głąb Rosji zaowocowały później, napisanymi podczas pobytu w Dreźnie, Dziadami cz. III, jak i mocno wpłynęły na psychikę Polskiego geniusza. Po wyjeździe ze zesłania podróżował po Europie. Zmarł na cholerę walcząc, przeciwko Rosji wspierając polski region.

 

Cechy twórczości

1.Historyzm- źródłem była przeszłość narodowa, którą idealizowano (wielcy bohaterzy, ideały itp.)

2. Ludowość- zainteresowanie obyczajami i mentalnością ludu, największą rolę odgrywają uczucia, obok świata materialnego istnieje świat irracjonalny, dobro zwycięża, a zło karane jest przez siły nadprzyrodzone.

3.Orientalizm- wykorzystywanie motywów kulturyi religii Bliskiego Wschodu i Środkowego Wschodu.

4.Kult poetów i poezji- przez romantyków uznane za wyjątkowe, nieprzeciętne oraz znające lepiej niż inni ducha narodu.

6. Profetyzm- jasnowidzenie niektórych osób.

7. Mistycyzm- wiara w możliwość kontaktu z Bogiem poprzez sen, widzenie czy wizje.

8. Irracjonalizm- poznawanie świata za pomocą uczuć nie rozumu.

9. Odrzucenie klasycyzmu

10. Mesjanizm- ukazany w III części dziadów.

11. Nowa koncepcja przyrody- przyroda przedstawia uczucia bohaterów czy nastrój.

12. Wiara w moc i potęgę uczucia.


II


Analiza tytułu
„Przegląd wojska"- tytuł mówi jasno, że będą to ćwiczenia wojskowe w celu demonstracji sił.

 

Data powstania

1832 r. w listopadzie, czyli dwa lata po powstaniu listopadowym.

 

Kluczowe słowa

Car, żołnierz, koń, działo, formacja, ofiara

 

Nadawca

Nadawcą jest osoba obecna na placu, oglądająca przegląd wojska, które go nudzi. Jest to osoba wykształcona, która zna m.in. utwory Homera. Człowiek ten negatywnie wypowiada się o carze, jak i o samych ćwiczeniach, które przedstawia jako symbol zniewolenia wolnych ludzi przez cara. Pokazuje on również w złym świetle Niemców i Francuzów, którzy nie zauważają prawdziwej natury Rosji. Podmiot liryczny wyśmiewa również przedstawicieli zagranicznych rządów, którzy chcą wkraść się w łaski cara, chwalą więc jego barbarzyńskie zachowanie. Osoba ta jest wrażliwa, na krzywdy innych. Współczuje zniewolonej Polsce.


Odbiorca

Odbiorcami wiersza są zniewolone ludy przez carską Rosję, a także sam naród rosyjski, ponieważ jest on pod władzą despotycznego władcy, między innymi chłopi, Słowianie, a także Niemcy i Franzuzi, których podmiot liryczny ostrzega przed potęgą Rosyjską i jej agresją na ich państwa.


III


Gatunek

Wiersz


Wersyfikacja

Pisane jedenasto-zgłoskowcem


Kompozycja

Podział na strofy,


Środki stylistyczne

1.Apostrofa: "O biedny chłopie!"

2.Metafora: "Pod niebo ciska..."

3.Porównania: "Car jak kręgielna kula między szyki wzleciał..."

4.Epitety: "biedny Słowianinie!"

5.Pytania retoryczne: "Jak cię nagrodzą?"

6. Wyliczenie: „czapki, kirysy, kołpaki”

7.aAnimizacja: "Izba wre, huczy i kipi, i pryska"


Bohaterowie

1.Car-człowiek niezwykle próżny, okrutny, impulsywny i kierujący się emocjami. Wszyscy się go boją. Osoba, która przewodzi wojskiem. Jest on niezwykle zmienny. Nadaje tytuły bez powodu, tylko dlatego że ma taką zachciankę, lecz równie szybko może te odznaczenia zabrać. Jest on osobą kapryśną, która najpierw naraża swych żołnierzy na niebezpieczeństwo, bezustannie zmieniając formacje. Po czym, gdy ktoś zostanie ranny nie chce tego oglądać, gdyż psuję mu to humor. Od młodu był uczony jak być dobrym dowódcą. Wszyscy chcą zdobyć jego względy. Jest to osobą, która łatwo się nudzi, a także traktująca wojsko jak zabawki, gdy jest znużony układaniem coraz to nowej formacji, po prostu odchodzi.

2.Żołnierz Litwin – Jedna z dwudziestu ofiar przeglądu wojska, która ma złamaną rękę. Jest dzielny, gdyż mimo tortur jakie go spotykają, by nie obrażał cara wciąż to robi. Klnie na ciemiężyciela, lecz nikt go nie słucha, gdyż boją się kary. Podmiot liryczny, jednak nie przestawia jasno tej postaci. Większość informacji o niej to spekulacje. Plotki mówią, że był on zamożnym Litwinem, za którym dowódca nie przepadał, dał mu więc nieposłusznego konia. Nie wiadomo jednak czy to prawda. Zagadką jest również, co się stało z Litwinem po tym wypadku. Podmiot liryczny sugeruje na jednak, że chłopiec ten nie zginął

3.Sługa oficerski- sczezł na dworze czekając na swojego "pana". Nie złamał rozkazu i mimo, że oficer nie wracał, a na dworze było zimno czekał cierpliwie. Nawet po tym jak znaleziono jego ciało, pan się nie odnalazł

4.Żołnierze- Pochodzą z różnych narodów. Więcej od nich warte są konie , które dosiadają. Są jednolitą masą i zdają się być jednym organizmem.

5.Orszak cara- są bogaci i odznaczeni, ale ich los zależy od humoru car, więc zamiast skupić się na swoich obowiązkach ciągle myślą o tym by przypodobać się carowi.

6. Przedstawiciele zagranicznych rządów, którzy chwalą cara by mu się przypodobać.


Temat

„Przegląd wojska" został stworzony by pokazać obraz ćwiczeń wojskowych wykonywanych ku radości cara. Wojska te są liczne i potężne, a zarazem jednolite w stylu, nikt się w tym wojsku nie wyróżnia po za końmi, co sprawia wrażenie jednego wielkiego "organizmu", który jest na każdy rozkaz cara. Jest tu pokazany despotyzm cara oraz (w pewnym sensie) zniewolenie Rosji. Widzimy tu również okrucieństwo cara, który poświęca dwudziestkę swoich ludzi, w tym wydarzeniu. Nie zaprzątając sobie tym zbytnio głowy. Wszystko, to po to by pokazać siłę Rosji.

Idee

Zniewolenia. Człowiek traktowany gorzej jak zwierzę. Jego śmierć jest nie ważna. Występuje też idea władzy absolutnej, czyli car którego słowo jest prawem.

Epoka

Romantyzm

Historia

Okres rządów Mikołaja I.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.