Witold Gombrowicz Ferdydurke - opracowanie

Czas akcji w Ferdydurke

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Czas akcji w Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Celem artykułu jest opisanie czasu akcji w "Ferdydurke".

Test z "Ferdydurke"

Czas akcji

Nieokreślony, bez znaczenia, cecha paraboli

konteksty historyczny, polityczne, kulturalne przywołane w książce sprawiają, że akcję można umiejscowić w latach dwudziestych XX wieku

Akcja zaczyna się we wtorek:

„We wtorek zbudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej, kiedy właściwie noc się już skończyła, a świt nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre."

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.