Opracowanie - Hamlet Szekspira

Pytania do lektury Hamlet

4.2380952380952 1 1 1 1 1 Rating 85%

Spis treści

Wiliam Szekspir Hamlet. Pytania do lektury.

 1. Kim jest Klaudiusz?
 2. Kim jest Gertruda?
 3. Kim jest Hamlet?
 4. Jak nazywa się pierwowzór Hamleta? -
 5. Kim jest Horacy?
 6. Kim jest Poloniusz?
 7. W jakich okolicznościach ginie Poloniusz?
 8. Kim jest Leartes?
 9. Kim jest Ofelia?
 10. Jaki los spotyka Ofelię?
 11. Kim jest Fortynbras?
 12. Jak się nazywał ojciec Fortynbrasa?
 13. Wymień 4 dworzan.
 14. Wymień 2 oficerów.
 15. Kim jest Francisko?
 16. Kim jest Rajnold?
 17. Kto pomaga Hamletowi spotkać ducha ojca?
 18. Gdzie udaje się Leartes w sc. 3?
 19. Czym Poloniusz przekonuje Ofelię do zaprzestania spotkań z Hamletem?
 20. Po co Poloniusz wysyła Rajnolda do Francji?
 21. W czym Ofelia upatruje przyczyn szaleństwa Hamleta?
 22. W czym Gertruda upatruje przyczyn szaleństwa Hamleta?
 23. Kto słyszy monolog Hamleta „Bać albo nie być...”
 24. Dlaczego Klaudiusz wysyła Hamleta właśnie do Anglii?
 25. Czyim pomysłem było zatrucie broni i wina?
 26. W jakiej uroczystości wziął udział Hamlet po powrocie do kraju?
 27. Dlaczego królowa wypiła zatrute wino?
 28. Kto ostrzega Hamleta o umiejętnościach Laertesa?
 29. Kto zginął w ostatniej scenie?
 30. Dlaczego Hamlet nie dotarł do Anglii?
 31. Kto żegna umierającego Hamleta?
 32. Co sie stało z Rozenkrancem i Gildensternem?

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.