Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod - opracowanie lektury

Wajdelota, pieśń gminna w Konradzie Wallenrodzie

3.9090909090909 1 1 1 1 1 Rating 78%

Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod. Kim był wajdelota, czym była pieśń gminna?

Potęga ludowej pieśni

 1. szczególna roli pieśniarzy ludowych

  • stąd sięganie po ich twórczość

  • stąd kreowanie takich bohaterów – najsłynniejszy do Halban – litewski wajdelota, opiekun, przyjaciel Waltera Alfa

 2. wieść gminna”, pieśń

  • łączy pokolenia, czasy, przeszłość z teraźniejszością

  • ocala świadomość narodową, stoi na straży pamięci

  • jest skarbnicą wiedzy o narodzie

Pieśń Wajdeloty Adama Mickiewicza

 1. Apostrofy personifikują, dowartościowują pieśń ludową wynosząc jo niemalże do sfery sacrum, co wzmocnione jest porównaniem jej do arki przymierza (nawiązanie do Biblii) pomiedzy przeszłością a teraźniejszością

 2. Kolejne porównania do aniołów i Archaniołów wzmacniają powyższy efekt, przypisując piesni jednocześnie rolę strażnika wiedzy, pamięci i skarbnicy narodowej

 3. Pojawiający sie motyw wanitatywny dotyczy całego świata za wyjątkiem pieśni, która jest nieśmiertelna, niezniszczalna, nieuchwytna i wolna.

 4. zawdzięcza to temu, że znajduje się w sercach ludzkich, tam jest przechowywana i przekazywana innym wraz z każdym jej wykonaniem

 5. porównanie pieśni do trąby archanioła z Apokalipsy i nadanie jej mocy ożywiania przeszłości.

Wajdeloci (za Kaziemierzem Władysławem Wójcickim)

 1. wajdelotas - wajdelota, ofiarnik, kapłan niższego rzędu w poganskich: Litwie, Żmudzi, Prusach,

 2. zadania wajdeloty:

  • obmywali oni posągi

  • składali ofiary bogom

  • utrzymywanie ludu w wierze

  • pouczanie ludu

  • wróżyć, błogosławić, objawiac wolę bogów

  • pilnować kalendarza

  • zachęcać do wojny, wzniecając męstwo i zapał do walki

 3. wraz z chrystianizacją rola wajdelotów ograniczyła się do pieśniarzy ludowych

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.