Przedwiośnie - opracowanie lektury

Konteksty Przedwiośnia

3.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 73%

Przedwiośnie - konteksty: biograficzny, historyczny, historyczno-literacki

Artykuł przedstawia konteksty Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, który złożyły się na okoliczności powstania powieści.

 

Przedwiośnie - kontekst biograficzny

 • Stefan Żeromski był uznanym autorytetem literackim.
 • Stefan Żeromski był patriotą zaangażowanym w życie kraju:
  • jeździł ze spotkaniami autorskimi po kręgach plebiscytowych na Warmii i Mazurach,
  • w czasie wojny polsko-bolszewickiej był korespondentem wojennym,
  • organizował krajowy odział Pen-Clubu,
  • angażował się w tworzenie związków zawodowych robotników i inteligencji.

Przedwiośnie - kontekst historyczno-polityczny

 • Marazm polityczny wywołany przez rozdrobnienie partii politycznych, które nie są w stanie osiągnąć porozumienia.
 • Brak rozwiązań problemów polskiego społeczeństwa.
 • Słabe rządy, opierające się na chwiejnych koalicjach.
 • Śmierć prezydenta Gabriela Narutowicza w 1925 r.
 • Tendencje separatystyczne na kresach.
 • Spór między generałem Henrykiem Sikorskim a Józefem Piłsudskim.

Przedwiośnie - kontekst społeczny

 • Rozgoryczenie i poczucie bezsilności.
 • Fatalna sytuacja ekonomiczna: hiperinflacja, dewaluacja pieniądza, bezrobocie.
 • Liczne protesty społeczne, strajki i demonstracje, które były zwykle tłumione siłą.
 • Groźba rewolucji komunistycznej w Polsce.
 • Młode pokolenie było podatne na hasła rewolucyjne w tej rzeczywistości.

Przedwiośnie - kontekst historyczno-literacki:

 • Juliusz Kaden-Bandrowski
  • "Czarne Skrzydła"
  • "Generał Barcz"
  • kulisy tworzenia polskiej państwowości
  • walka o wpływy w rządzie i gospodarce
  • konflikty klasowe
 • Andrzej Strug
  • "Pokolenie Marka Świdy"
  • rozczarowanie rzeczywistością niepodległej Polski
 • Zofia Nałkowska
  • "Romans Teresy Hennert"
  • krytyka ludzi władzy
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.