W. Gombrowicz: Trans-Atlantyk - opracowanie lektury

Trans-Atlantyk - pytania do lektury

3.7 1 1 1 1 1 Rating 74%

Witold Gombrowicz: Trans-Atlantyk - pytania do lektury

Pytania z treści Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza i z formy lektury.

 

 1. Jaki jest typ narracji?
 2. Jaki jest stosunek ukształtowania narracji do konwencji?
 3. Jaka jest stylistyka narracji? (jakie wykorzystano środki stylistyczne, figury myśli)
 4. Jaki jest stosunek narracji do świata przedstawionego?
 5. Jaka jest funkcjonalność takiego ukształtowania narracji?
 6. Jakie są kluczowe pojęcia utworu?
 7. Jakie znaczenia niosą ze sobą słowa-klucze?
 8. Jaki jest narrator?
 9. Kim jest narrator?
 10. Jakie epitety przypisywane są narratorowi?
 11. Jakim zmianom ulega sytuacja narratora?
 12. Jaki jest stosunek narratora do Polaków?
 13. Jaki jest stosunek narratora do Polski?
 14. Jaki jest stosunek narratora do polskiej tradycji?
 15. Jaki jest stosunek narratora do Ojca i Ojczyzny?
 16. Jaki jest stosunek do Syna i Synczyzny?
 17. Jaki jest Ignac?
 18. Kim jest Ignac?
 19. Co robi i mówi Ignac w powieści?
 20. Na czym polega związek Ignaca z Synczyzną?
 21. Kto jest wrogiem Ignaca?
 22. Co znaczy Synczyzna?
 23. Kim jest JW Poseł?
 24. Jaki jest stosunek JW Posła do siebie.
 25. Jaki JW Poseł ma stosunek do Polski?
 26. Jaki JW Poseł ma stosunek do sytuacji, w której Polska się znalazła?
 27. Jaki stosunek do emigracji ma JW Poseł?
 28. Jaką rolę pełni emigracja w oczach JW Posła?
 29. Jaki jest stosunek JW Posła do narratora?
 30. Które postacie w powieści to polscy emigranci?
 31. W jakiej znajdują się sytuacji polscy emigranci?
 32. Jaki jest stosunek polskich emigrantów do przeszłości?
 33. Jak postępują emigranci w różnych sytuacjach?
 34. Jakie cechy ma polska emigracja?
 35. Jakie są przyczyny, które sprawiły, że emigracja jest właśnie taka?
 36. Na czym polega tragizm polskiego emigranta?
 37. Co Gombrowicz pisze o Trans-Atlantyku w przedmowie?
 38. Jak krytycy odczytują Trans-Atlantyk W. Gombrowicza?
 39. Kiedy mają miejsce wydarzenia w powieści?
 40. Jaki jest czas akcji?
 41. Jaki jest czas fabuły?
 42. Z kim zaprzyjaźnia sie narrator?
 43. Do kogo pierwszego narrator zwrócił się o pomoc?
 44. Gdzie Narrator po raz pierwszy spotkał Barona, Ciumkałę i Pyckala?
 45. Jak poznają się Witold i Gonzalo?
 46. Dlaczego Tomasz wyzywa Gonzala na pojedynek?
 47. Kto sekunduje pojedynkowi?
 48. Czym kończy się pojedynek Ojca z Synem?
 49. Z jakich powodów Ojciec postanawia zabić Syna?
 50. Dlaczego Gonzalo interesuje się Ignacem?
 51. Kto nakłania Ignaca do ojcobójstwa?
 52. Kto tworzy Związek Kawalerów Ostrogi?
 53. Kto zdradził ojcu, że pojedynek był sfingowany?
 54. Co się tańczy w ostatnich scenach?
 55. Dlaczego JW. Poseł organizuje polowanie na szaraki?
 56. Co w książce oznacza Synczyzna?
 57. Dlaczego narrator nienawidzi Ojczyzny?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.