W. Gombrowicz: Trans-Atlantyk - opracowanie lektury

Trans-Atlantyk - bohaterowie - charakterystyka

3.8888888888889 1 1 1 1 1 Rating 78%

Witold Gobmrowicz: Trans-Atlantyk - bohaterowie - charakterystyka

Kolejność charakteryzowanych bohaterów odpowiada kolejności pojawiania się w powieści.

Czesław Straszewicz - charakterystyka bohatera

 • Towarzyszył Gombrowiczowi w rejsie Chrobrym z Gdyni do Buenos Aires. Mieszkali w tej samej kajucie.
 • To on przynosi informację o wybuchu wojny.
 • Namawia narratora, by poszedł do poselstwa.
 • Wraca do Europy, do Anglii.

Senator Rembieliński - charakterystyka bohatera

 • Towarzyszył Gombrowiczowi w rejsie Chrobrym z Gdyni do Buenos Aires.

Narrator, Gombrowicz, Wielki Geniusz, Wielki Pisarz Polski, Mistrz - charakterystyka bohatera

Stosunek do Polski

 • Przybywa do Buenos Aires, gdy wybucha wojna jako jedyny postanawia zostać.
 • Nikomu z Polaków nie zdradza prawdziwej przyczyny, gdyż okrzyknięto by go zdrajcą i dezerterem.
 • W tajemnicy zdradza czytelnikom swoje myśli,
 • bluźni przeciwko ojczyźnie (z perspektywy romantycznej) porównując ją do Stwora św. Ciemnego, Cudaka św., Nieurodzonego, Ślamazary św., Szaleńca, Wariata, Przeklętego.
 • Ojczyzna nie szanuje życia swych synów, zabija ludzi, męczy ich, dręczy, ryczy, skłania do szaleństwa, jest przekleństwem.

Gombrowicz na emigracji

 • Wypowiada się w 1 os. lp. Gombrowicz Wielki Pisarz, Pan Redaktor Geniusz Narodowy.
 • Na początku zagubiony, osamotniony wskutek oderwania od ojczyzny
 • usiłuje jakoś odnaleźć się w rzeczywistości, zarobić na życie.
 • W tym celu znajduje sobie patronów, pryncypałów, którym się absolutnie podporządkowuje, ale szybko dostrzega ich groteskowość.
 • Publicznie zawstydzony i ośmieszony przez Putę, po początkowym buncie i niezgodzie ulega mu, a nawet zaprzyjaźnia się z nim.
 • Znajomość ta przynosi mu władzę nad Polakami (Baronem, Pyckalem i Ciumkałą) oddającymi mu swoje pieniądze dla zdobycia jego przychylności, a zarazem przychylności Puty, który Gombrowicza momentami urzeka, fascynuje swoją kobiecością, ale nieustannie brzydzi.
 • Sytuacja ulega odwróceniu i narrator z g...rza staje się głównym rozgrywającym na scenie.
 • Polacy sami wchodzą mu do kieszeni, łaszą się do niego.
 • Gdy dochodzi do pojedynku Witold zdradza Ojca (ojczyznę) wyjmując kule z pistoletów na prośbę Gonzala.

Synczyzna

 • Gombrowicz marzy o Synczyźnie tęskni do niej, ale jest ona dla niego nieuchwytna, raz się nią fascynuje, raz brzydzi, pragnie jej, ale się wstydzi.
 • Chce jej, bo ma nadzieję, że wypełni jego pustkę, przerażenie i bezradność wywołane utratą ojczyzny.
 • Jednocześnie jednak czuje wstręt i odrazę wobec syna mordującego ojca, wobec zboczeńca – ale dokonuje wyboru aprobującego nieznaną Synczyznę, spotka go za to Ostroga, kara, ale w piwnicy-mogile ma czas na nawrócenie.

Ojciec- ojczyzna

 • Z drugiej strony wyraźnie czuje wstręt wobec podporządkowaniu Ojcu, trzymaniu się jego poły, które odbiera jako zniewolenie, jego zbliżająca się klęska sprawia Gombrowiczowi skrywaną radość.
 • Ma dość starości, chce wybrać nowość.

Pan Cieciszowski - charakterystyka bohatera

 • Narrator zna go z dzieciństwa spędzonego w Polsce.
 • Zwraca się do niego, ponieważ jest w potrzebie, a Cieciszowski jako kilkuletni rezydent.
 • Niezwykła postać w dialogu z narratorem odpowiada zawsze dwiema alternatywami jednocześnie.
 • Ta rozmowa nie prowadzi do niczego poza skierowaniem Gombrowicza do trzech wspólników prowadzących Interes Koński.
 • Na następny dzień Ciecoszowski zapoznaje narratora z Baronem

Radca Podsrocki (Sroka) - charakterystyka bohatera

 • to on przyjmuje narratora w Poselstwie,
 • przepytuje narratora i wreszcie,
 • robi narratorowi rewizję,
 • zaprasza go na wieczór u malarza Ficinatiego, aby Gombrowicza ośmieszyć,
 • szydzi z narratora.

JW. Poseł, Minister Felkis Kosibudzki - charakterystyka bohatera

 • Postać o wysokiej godności, wielkim honorze
 • zniewala jak Pimko,
 • narzuca formę staroświeckiego patriotyzmu, patetyzmu śmiesznego w swej nieprzystawalności do sytuacji, ale rzucającego wyznawców polski na kolana.
 • Jest to postać śmieszna;
 • ma wielkie mniemanie o sobie,
 • szafuje tytułami: Poseł Najjaśniejszy, Minister, które po jej odejściu stają się puste;
 • co rusz wznosi patetyczne tyrady i okrzyki o zwycięstwie, zgnieceniu wrogów Polski (wbrew oczywistym faktom), o wielkości Narodu;
 • zwątpienie w sprawę polską uznaje za grzech i zdradę ojczyzny.
 • Gombrowicza nazywa Wielkim Pisarzem, Wielkim Geniuszem, Mistrzem.
 • Uważa, że Gombrowicz powinien wszystkim nacjom pokazywać wielkość Polski.
 • Dlatego postanawia wykorzystać pojedynek Tomasza i Gonzala dla celów propagandowych organizując polowanie na szaraki (bez szaraków).

Baron - charakterystyka bohatera

 • Spotkany na ulicy Florida
 • Baron oferuje Gombrowiczowi od ręki posadę sekretarza.
 • Człowiek dumny, kapryśny z fantazją.
 • Strasznie skłócony ze wspólnikami,
 • pamięta zadry z przeszłości, których im wybaczyć nie może.

Pyckal - charakterystyka bohatera

 • Cham, prymityw, który by wszystkich w mordę lał i po wszystkich wrzeszczał.
 • To on strofuje Barona za szafowanie pieniędzmi spółki przy pierwszym spotkaniu z Gombrowiczem, którego zresztą przy tej okazji mało nie pobił.
 • Strasznie skłócony ze wspólnikami,
 • pamięta zadry z przeszłości, których im wybaczyć nie może.

Ciumkała - charakterystyka bohatera

 • Życiowa fajtłapa, niezdara.
 • Ratuje Gombrowicza przed pobiciem przez Pyckala podając pierwszemu z nich rękę za co drugi wyzywa go od najgorszych, a gdy Baron mu wtóruje zawstydzony Ciumkała nie wie co z rękami zrobić.
 • Strasznie skłócony ze wspólnikami,
 • pamięta zadry z przeszłości, których im wybaczyć nie może.
 • To on zazdrosny o wykluczenie go ze spisku przeciw Tomaszowi podmienia konie na kobyły, które w trakcie pojedynku zaczynają się gryźć i wywołują zamieszanie przerywające go.

Rachmistrz Popacki - charakterystyka bohatera

 • Stary, łysiejący, niski i zasuszony
 • pracownik biura Spółki Barona, Pyckala, Ciumkały.
 • Jako członek Związku Kawalerów Ostrogi zadaje innym ostrogi, by wyzbyli się słabości, by się wzmocnili.

Gonzalo - charakterystyka bohatera

 • To puta, czyli homoseksualista.
 • Na wieczorze u malarza Ficinatiego zafascynowany Gombrowiczem zaczyna go naśladować,
 • później za nim wybiega ze spotkania.
 • Zaprzyjaźnia się z narratorem, który jednocześnie ulega jego urokowi i brzydzi się nim.
 • To on wypatrzył z tłumu Ignaca i Tomasza (syna i ojca) i rozpoczął swoje polowanie na syna.
 • Obraża Tomasza prowokując pojedynek.
 • Przekonuje Gombrowicza żeby jako sekundant sfingował pojedynek,
 • w trakcie pojedynku ratuje życie Ignaca zaatakowanego przez psy, czym zyskuje przychylność i wybaczenie Tomasza.

Tomasz Kobrzycki, Major, Emeryt - charakterystyka bohatera

 • W trakcie pijatyki w sali tańców dowiedziawszy się od Gombrowicza, że Gonzalo pije (uwodzi) jego syna, wyzywa putę na pojedynek.
 • Gdy widzi, że Gonzalo ratuje mu syna w trakcie pojedynku wybacza mu.
 • W trakcie pobytu w domu Gonzala Gombrowicz informuje go, że pojedynek został sfingowany.
 • Wtedy Tomasz postanawia zamordować syna, by zetrzeć plamę ze swego honoru.
 • Ojciec niczym Abraham postanawia zabić syna, ale zamiar ten okazuje się zbyt wielki i niszczy ojca, wypala go

Ignac - charakterystyka bohatera

Syn Tomasza– symbol Synczyzny,

 • staje się wrogiem Ojca,
 • wybiera zboczenie, kiedy w wielkim, ale pustym pojedynku Ojciec przegrywa.
 • brata się z Horacjem i cieszy się z życia (co w aktualnej sytuacji Polski jest odbierane jako zboczenie, zdrada).
 • Pod wpływem Gonzala wydaje się być gotowy do ojcobóstwa.
 • W całej książce nie wypowiada nawet słowa.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.