Literatura przedmiotu do prezentacji maturalnej

Barok - bibliografia przedmiotowa

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Przykładowa bibliografia przedmiotowa, czasem zwana literaturą przedmiotu, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę w której wybrałeś teksty barokowe. Lista lektur zawiera najciekawsze i najprzydatniejsze pozycje, które można uznać za dobre i godne polecania opracowania baroku.


Literatura przedmiotu - opracowania (barok):

 1. Błoński Jan Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku
 2. Borowy W. O poezji polskiej XVIII wieku
 3. Bystroń J.S. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII.
 4. Cynarski S. Sarmatyzm – ideologia i styl życia
 5. Hernas Czesław Barok
 6. Hernas Czesław Literatura baroku
 7. Jasienica Paweł Rzeczpospolita Obojga Narodów
 8. Klaniczay T. Renesans, manieryzm, barok
 9. Łoziński W. Życie polskie w dawnych wiekach
 10. Łoziński W. Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku
 11. Nieznanowski S. Barokowa poezja polityczna. Propozycje badawcze
 12. Polska XVII wieku. Państwo – społeczeństwo kultura
 13. Rytel J. Pamiętniki Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego
 14. Sajkowski A. Barok
 15. Słownik literatury staropolskiej
 16. Sokołowska J. Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy
 17. Staropolska kultura rękopisu
 18. Suchodolski Bogdan Narodziny nowożytnej filozofii człowieka
 19. Tazbir Janusz Paskowe zwierciadło epoki
 20. Tazbir Janusz Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku.
 21. Tazbir Janusz Spotkania z historią
 22. Tomkiewicz W. Sztuka baroku
 23. Wiek XVII – Kontrreformacja – Barok. Prace z historii kultury.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.