Literatura przedmiotu do prezentacji maturalnej

Romantyzm - bibliografia przedmiotowa

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 89%

Literatura przedmiotu - opracowania romantyzmu

Przykładowa bibliografia przedmiotowa, czasem zwana literaturą przedmiotu, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę, w której wybrałeś teksty romantyczne. Lista lektur zawiera najciekawsze i najprzydatniejsze pozycje, które można uznać za dobre i godne polecania opracowania romantyzmu.

 

Literatura przedmiotu - opracowania (romantyzm):

 1. Adam Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej…
 2. Bachórz J., Jak pachnie na Litwie Mickiewicza
 3. Bachórz J., Poezja a powieść Romantyzm a realizm
 4. Bajdor A. i H. Natuniewicz, „Pan Tadeusz" w ilustracjach
 5. Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, red. E. Graczyk i Z. Majchrowski
 6. Biernacki A., Sztambuch romantyczny
 7. Billip W., Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818-1830
 8. Bo insza rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w., red. A. Grześkowiak-Krwawicz
 9. Borowy W., O poezji Mickiewicza
 10. Borowy W., O Norwidzie. Rozprawy i notatki
 11. Borowy W., Ze studiów nad Fredrą
 12. Burek T., Żadnych marzeń
 13. Burkot S., Polskie podróżopisarstwo romantyczne
 14. Burszta J., Chłopskie źródła kultury
 15. Chwin S., Literatura a zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy
 16. Chwin S., Wstęp do: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod
 17. Cieśla-Korytowska M., O romantycznym poznaniu
 18. Cieśla-Korytowska M., Dziady Adama Mickiewicza
 19. Claudon F., Encyklopedia romantyzmu: malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka
 20. Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego
 21. Dernałowicz M., Antoni Malczewski
 22. Dopart B., Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy
 23. Dopart B., Poemat profetyczny. O „Dziadach" drezdeńskich Adama Mickiewicza
 24. Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska i W. Kaczmarek
 25. Dramat i teatr romantyczny, red. D. Ratajczak
 26. Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska i J. Sławiński
 27. Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki
 28. Furmanik S., Słowo i obraz
 29. Grzywna-Wileczek A., „jest i więcej prawd w piśmie". Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi" w kontekście Biblii
 30. Inglot M., Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr
 31. Inglot M., Wyobraźnia poetycka Norwida
 32. Janion M., Gorączka romantyczna
 33. Janion M., Kobiety i duch innoś­ci
 34. Janion M., M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia
 35. Janion M., Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa
 36. Janion M., Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość
 37. Janion M., Życie pośmiertne Konrada Wallenroda
 38. Janion Maria, Gorączka romantyczna
 39. Janion Maria, Purpurowy płaszcz Mickiewicza
 40. Janion Maria, Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa
 41. Janion Maria, Romantyzm. Studia o ideach i stylu
 42. Janion Maria, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość
 43. Janion Maria, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda
 44. Janion Maria, Żmigrodzka M. Romantyzm i historia
 45. Józef Ignacy Kraszewski, oprac. W. Danek
 46. Kamionka-Straszakowa J., „Do ziemi naszej". Podróże romantyków
 47. Kawyn S., Józef Korzeniowski. Studia i szkice
 48. Kawyn S., Literatura polska w kraju w latach 1831-1863. Wykłady
 49. Kawyn S., Mickiewicz w oczach współczesnych. Studia i szkice
 50. Klaczko J., Szkice i rozprawy literackie
 51. Kleiner Juliusz, Mickiewicz
 52. Kleiner Juliusz, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4
 53. Kopczyńska Z., L. Pszczołowska, O wierszu romantycznym
 54. Kowalczykowa A., Ciemne drogi szaleństwa
 55. Kowalczykowa A., Dramat i teatr romantyczny
 56. Kowalczykowa A., Słowacki
 57. Krukowska H., Noc romantyczna (Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński). Interpretacje
 58. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, ułożona przez P. Hertza i Wł. Kopalińskiego
 59. Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, red. J. Kolbuszewski
 60. Kubacki W., Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią „Dziadów"
 61. Kubacki W., Żeglarz i pielgrzym
 62. Kubacki W., Z Mickiewiczem na Krymie
 63. Kuczera-Chachulska B., Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz - Słowacki - Norwid - Faleński - Asnyk - Konopnicka
 64. Lasocka B., Aleksander Fredro. Drogi życia
 65. Lektury polonistyczne. Oświecenie - romantyzm, red. A. Borowski i J.S. Gruchała
 66. Lewinówna Z., Posłowie, w: H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy
 67. Liryka polska, red. J. Prokop i J. Sławiński
 68. Literatura a naród
 69. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, pod red. Janion M., B. Zakrzewskiego, M. Dernałowicz
 70. Literatura polska w szkole średniej, red. F. Bielak i S. Grzeszczuk
 71. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny
 72. Ludowość u Mickiewicza, red. J. Krzyżanowski i R. Wojciechowski
 73. Łapiński Z., Norwid
 74. Łapiński Z., Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat
 75. Łukasiewicz J., Mickiewicz
 76. Maciejewski M., Narodziny powieści poetyckiej w Polsce
 77. Maciejewski M., „Ażeby ciało powróciło w słowo". Próba kerygmatycznej interpretacji literatury
 78. Maciejewski M., Narodziny powieści poetyckiej w Polsce
 79. Maciejewski M., Poetyka. Gatunek - obraz. W kręgu poezji romantycznej
 80. Majchrowski Z., Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza
 81. Markiewicz H., A. Romanowski, Skrzydlate słowa
 82. Markiewicz H., Teorie powieści za granicą. Od początków do naturalizmu
 83. Masłowski M., Dzieje bohatera. Teatralne wizje „Dziadów", „Kordiana" i „Nie-Boskiej komedii" do II wojny światowej
 84. Micińska M., Zdrada, córka Nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914
 85. Mickiewicz A., Konrad Wallenrod, oprac. S. Chwin
 86. Mickiewicz na scenach polskich, oprac. T. Pacewicz
 87. Mickiewicz na scenie, oprac. T. Sivert z zespołem
 88. Mickiewicz, czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa
 89. Mickiewicz. Słowo i czyn
 90. Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 91. Mickiewicz. W 190-lecie urodzin, red. H. Krukowska
 92. Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru"
 93. Miłosz Cz., Ziemia Ulro, Dolina Issy
 94. Nasze pojedynki o romantyzm red. D. Siwicka, M. Bieńczyk
 95. Nowela - Opowiadanie - Gawęda. Interpretacje, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki
 96. Nowicka E., Pocztylion niesie pisanie. Szkice o romantycznym liście poetyckim
 97. O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967
 98. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku
 99. Opacka A., I. Opacki, Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej
 100. Opacka A., Ślady oralności w „Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza
 101. Opacki I., „W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów
 102. Opacki I., Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji
 103. Opacki I., Poezja romantycznych przełomów. Szkice
 104. Opacki Ireneusz Poezja romantycznych przełomów
 105. „Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, red. B. Dopart i F. Ziejka
 106. Piechota Marek, Lyszczyna Jacek Słownik mickiewiczowski
 107. Pigoń S. Zawsze o nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu
 108. Pigoń S., Formowanie „Dziadów" części drugiej
 109. Pigoń S., Pan Tadeusz. Wzrost, wielkość i sława
 110. Pigoń S., Studia literackie
 111. Pigoń S., Wstęp w: Mickiewicz A., Pan Tadeusz
 112. Piwińska M., Legenda romantyczna i szydercy
 113. Piwińska M., Miłość romantyczna
 114. Piwińska M., Złe wychowanie. Fragmenty biografii romantycznej
 115. Pojęcia i problemy nauki o literaturze, przedmowa, H. Markiewicz
 116. Praz M., Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej
 117. Problemy polskiego romantyzmu, red. M. Żmigrodzka i Z. Lewinówna
 118. Przyboś J., Czytając Mickiewicza
 119. Przybylski R., Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina
 120. Przybylski R., Ogrody romantyków
 121. Przybylski R., Podróż Juliusz Słowackiego na Wschód
 122. Przybylski R., Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego
 123. Przybylski R., Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach
 124. Raszewski Z., Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego
 125. Religijny wymiar literatury polskiego Romantyzmu, red. D. Zamącińska i M. Maciejewski
 126. Romantyzm i modernizm
 127. Romantyzm. Studia o ideach i stylu
 128. Rutkowski K., Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej
 129. Rymkiewicz J. M., Aleksander Fredro jest w złym humorze
 130. Rymkiewicz J. M., Jak bajeczne żurawie
 131. Rymkiewicz J. M., Juliusz Słowacki pyta o godzinę
 132. Rymkiewicz J. M., Kilka szczegółów
 133. Rymkiewicz J. M., Żmut
 134. Rymkiewicz J. M., Siwicka D., Witkowska A., Zielińska M., Mickiewicz. Encyklopedia
 135. Rymkiewicz J.M., Aleksander Fredro jest w złym humorze
 136. Rzewuski H., Pamiątki Soplicy, oprac. Z. Lewinówna
 137. Sandler S., „Reduta Ordona" w życiu i w poezji
 138. Seweryn D., „jak tam zaszedłeś". Mickiewicz w szkole klasycznej
 139. Seweryn D., O wyobraźni lirycznej Mickiewicza
 140. Sinko T., O tradycjach klasycznych Adama Mickiewicza
 141. Siwicka D. Romantyzm 1822 – 1863
 142. Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje. Sympozjum: Warszawa 10-11 grudnia 1979
 143. Słowiańska Metryka Porównawcza, red. L. Pszczołowska, D. Urbańska,
 144. Słownik literatury polskiej XIX wieku red. J. Bachórz, A. Kowalczykow
 145. Sosnowska D., Seweryn Goszczyński. Biografia duchowa
 146. Stefanowska Z., Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu
 147. Stefanowska Z., Strona romantyków. Studia o Norwidzie
 148. Stępnik K., Filozofia metafory,
 149. Style zachowań romantycznych, red. M. Janion, M. Zielińska
 150. Sudolski Z., Polski list romantyczny
 151. Sudolski Z., Mickiewicz. Opowieść biograficzna
 152. Sudolski Z., Wstęp, w: Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej
 153. Szmydtowa Z., Mickiewicz jako tłumacz z literatur europejskich
 154. Szmydtowa Z., Rousseau - Mickiewicz i inne studia
 155. Szturc W., Ironia romantyczna
 156. Sztyrmer L., Powieści nieboszczyka Pantofla
 157. Szwarc A., Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją, ich poglądy i próby działalności politycznej (1864-1905)
 158. Treugutt S., „Beniowski". Kryzys indywidualizmu romantycznego
 159. Treugutt S., Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie
 160. Trzynaście arcydzieł romantycznych, red. E. Kiślak i M. Gumkowski
 161. „W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów
 162. Walicki A., Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego
 163. Walka romantyków z klasykami, oprac. S. Kawyn
 164. Waśko A., Romantyczny sarmatyzm
 165. Waśko A., Zygmunt Krasiński. Oblicza poety
 166. Weintraub W., Poeta i prorok
 167. Weintraub W., Mickiewicz - mistyczny polityk i inne studia o poecie
 168. Weintraub W., Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza
 169. Witkiewicz S., Mickiewicz jako kolorysta
 170. Witkowska A., „Ja, głupi Słowianin"
 171. Witkowska A., „Sławianie, my lubim sielanki..."
 172. Witkowska A., Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków
 173. Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn
 174. Witkowska A., Towiańczycy
 175. Witkowska A., Wielcy romantycy polscy. Sylwetki. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid
 176. Witkowska A., Literatura romantyzmu
 177. Witkowska A., Przybylski R. Romantyzm
 178. Wyka Kazimierz „Pan Tadeusz" t.1: Studia o poemacie, t.2: Studia o tekście
 179. Wyka Kazimierz Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje
 180. Zakrzewski B., Hajże na Soplicę!
 181. Zakrzewski B., Palen dla cara
 182. Zamącińska D., Słynne - nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida
 183. Zarysy i szkice literackie
 184. Zdziwienia Kraszewskim, pod red. M. Zielińskiej.
 185. Zgorzelski Cz., O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia
 186. Zgorzelski Cz., Obserwacje
 187. Zgorzelski Cz., Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności. (Szkice historycznoliterackie)
 188. Zgorzelski Cz., Wstęp i komentarz do: Mickiewicz A.. Wybór poezyj
 189. Zgorzelski Cz., Zarysy i szkice literackie
 190. Zgorzelski Czesław, Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego
 191. Zgorzelski Czesław, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień
 192. Zielińska M., „Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza
 193. Zielińska M., Opowieść o Gustawie i Maryli
 194. Żeleński-Boy T., Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.