Język polski - matura ustna

Matura od 2015 - wymagania

4.2857142857143 1 1 1 1 1 Rating 86%

Artykuł zawiera informacje o wymaganiach, czyli tym, co zdający musi zrobić, by zdać ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Matura ustna od 2015 r. - wymagania

Aby zdać maturę ustną z polskiego musisz:

  • rozpoznać zadaną w poleceniu intencję i przygotować wypowiedź zgodnie z tą intencją;
  • odczytać (dokonać interpretacji) dołączonego tekstu kultury pod kątem wskazanego w poleceniu problemu;
  • odwołać się do innych tekstów kultury (dowolnych) i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi;
  • opracować wypowiedź pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym;
  • wygłosić wypowiedź zgodnie z zasadami kultury żywego słowa;
  • aktywnie uczestniczyć w rozmowie dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej.

Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.