Interpretacja tekstu

Interpretacja utworu poetyckiego: Odnaleźć samego siebie

3.5428571428571 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Język polski. Matura 2015. Poziom podstawowy. Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja utworu poetyckiego.

Artykuł zawiera opracowane przez CKE i OKE przykładowe zadanie, składające się z tematu i fragmentu tekstu, które mogłoby się pojawić na maturze z języka polskiego od 2015 roku. Uczeń ma na jego podstawie sporządzić wypowiedź argumentacyjną. Znajdziesz tu również 2 interpretacje utworu poetyckiego - przykłady wypowiedzi argumentacyjnych.

Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

Wypowiedź argumentacyjna powinna liczyć co najmniej 250 słów.


Tadeusz Różewicz: ODNALEŹĆ SAMEGO SIEBIE

ci młodzi ludzie
dziewczyny i chłopcy
mówią szybko niewyraźnie
mówią że szukają „siebie”
szukają miłości boga
zbierają się w wielkie stada
grupy grona gromady
sto tysięcy dwieście pięćset
milion Czy to nie błąd
czy rzeczywiście
można w tym tłumie
odnaleźć siebie
nadzieję miłość wiarę
czy „najpiękniej” unosi się do nieba
modlitwa miliona spoconych
ciał czy o to chodziło
Nauczycielowi
 
jeden skowronek
jedna nuta dotrze do Ukrytego
ale milion skowronków
to jest coś monstrualnego
opamiętajcie się młodzi przyjaciele
 
jesteście przerabiani
na masę
masę ludzką
masowego odbiorcę
jesteście przerabiani
na ciemną masę
na masę towarową
 
proszę was
nie bójcie się samotności
nie bójcie się ciszy
nie bójcie się „nudy”
pamiętajcie
że milczenie jest wymowne
że nienawiść krzyczy ryczy
ujada i wyje
miłość uśmiecha się milczy
czeka na was
 

Tadeusz Różewicz, Odnaleźć samego siebie, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 42.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.