Słownik języka polskiego

Afazja

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

(neurologia)

afazja sensoryczna

= niezdolność odbierania cudzego tekstu (brak uszkodzenia organów słuchu)

afazja ruchowa, motoryczna

= zanik zdolności mówienia (uszkodzenie ośrodka Broca odp. za artykul.)

Afonia, allalia = brak kontroli nad syst. fonolog.

Anatria, dysartia = niezdolność do wymówienia niekt. gł.

Awerbalizm, Aleksykalizm = źle łączy formę z treścią

Parafazacja = fonet.zniekszt. wyr. przy płynnym mówieniu

Agramatyzm = chory nie potrafi powiązać znaków jęz.

Af. frastyczna = kłopoty z tworzeniem zł. zdań

afazja pamięciowa

= trudności w nazyw. przedm

PODZIAŁ AFAZJI (językoznawstwo)

afazja selekcji

= chory nie korzysta z relacji paradygmatycznych zawartych w jego systemie językowym, nie potrafi dokonać wyboru odpowiedniego elementu systemu w trakcie konstruowania tekstu

afazja kombinacji

= chory nie korzysta z relacji syntagmatycznych zawartych w jego systemie językowym, tworzy ciągi wykolejone składniowo

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.