Słownik języka polskiego

Onomastyka

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest onomastyka?

Omówienie działu leksykologii jakim jest onomastyka.
Dział język. zajmujący się imionami - nazwami własnymi. Mimo, iż definicja o. Wydaje się jasna, dokładne wyznaczenie zakresu jej badań wydaje się kontrowersyjne. Otóż, przedmiotem badań są:imiona, nazwiska, przydomki, przezwiska, nazwy (miejscowości, rzek, gór, zwierząt)
Onomastykę dzieli się na:
  • antroponimię (antroponomastykę)- nauka o nazwach osobowych
  • toponimię - nauka o nazwach miejscowych
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.