Słownik języka polskiego

Logopedia - definicja

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Logopedia - co to jest?

zajmuje się kształtowaniem poprawnej mowy oraz usuwaniem jej wad i zaburzeń, metodami nauczania mowy w przypadku jej braku lub utraty. Ma charakter interdyscyplinarny. Wyrosła z psychiatrii, w której w XIX w. badano problemy związane z patologią mowy. Jako odrębna dyscyplina zaczęła się kształtować dopiero w XX w. Choroby obejmujące system językowy stanowią dowód na istnienie poszczególnych systemów języka (afazje= chory może objąć jedną z części systemu język.)
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.