Słownik języka polskiego

Teoria pola znaczeniowego

2 1 1 1 1 1 Rating 40%

Omówienie pojęcia: teoria pola znaczeniowego.

Teoria pola znaczeniowego

opiera się na hipotezie, że znaczenia poszczególnych wyrazów są ustrukturowane przez wzajemne powiązania wewnątrz odrębnych sfer, zwanych polami znaczeniowymi, pokrywających w całości obszar doświadczenia poznawczego człowieka.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.