Słownik języka polskiego

Pragmatyka językowa

3.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 67%

Co to jest pragmatyka językowa?

Omówienie działu semiotyki jaką jest pragmatyka językowa.

 

Postulowany przez Ch. Morrisa dział semiotyki zajmujący się stosunkami, jakie zachodzą między znakami językowymi, a ich użytkownikami. W szerokim znaczeniu obejmuje takie aspekty użycia języka, jak komunikowanie, rozumienie, wyrażanie, motywacje psychologiczne mówiących, uwarunkowania społeczne komunikacji językowej. Jednak w takim znaczeniu jako odrębna dyscyplina nie rozwinęła się, a tymi aspektami pragmatycznymi jęz. Zajmuje się dziś psycholingwistyka i socjolingwistyka. Zakres pragmatyki starał się zawęzić R. Carnap, zaliczając do nie tylko takie badania, które mają wyraźne odniesienie do użytkowników języka. Takie odniesienie mają przede wszystkim wyrażenia deiktyczne. Podkreślali to także Y. Bar-Hillel i R. Montague.
W obrębie gramatyki transormacyjno - generatywnej pragmatykę próbowano definiować jako naukę o performancji, kładąc nacisk na to, że powinna zajmować się ona zwłaszcza tymi aspektami języka, które odnoszą się do sytuacji, w jakiej zostaje on użyty. Do takich aspektów należą np. identyfikacja uczestników aktów mowy, jego parametry czasowe i przestrzenne, wiedza o świecie jaką mają uczestnicy. W latach 70-ych występowała tendencja do identyfikowania pragmatyki z teorią aktów mowy. Dziś zalicza się ją do problematyki dotyczącej zasad poprawnego użycia języka.
Źródło: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.