Słownik języka polskiego

spójność lokalna

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 93%

Spójność lokalna (kohezja) to spójność osiągana na poziomie gramatyki (fleksji, słowotwórstwa, składni), struktury tekstu (wyliczenia, frazy, zwroty). Jest ona charakterystyczna dla tekstów naukowych, kodeksów prawniczych, dokumentów urzędowych.

 

Pojęciem tym posługują się językoznawcy zajmujący się stylistyką lingiwstyczną.


na podstawie: T. Dobrzyńska ,Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzynska, Warszawa 1996, 125-143.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.