Socjologia - kurs podstawowy

Naród a państwo

3.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 67%

Naród

trwała wspólnota ludzi utworzona historycznie, powstała na gruncie wspólnoty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego przejawiająca się w świadomości narodowej jej członków

Poczucie tożsamości narodowej

kiedy jednostka czuje więź z określoną społecznością narodową.

Obywatelstwo

przynależność do danego kraju, zazwyczaj wynika z faktu zamieszkiwania danego kraju, lecz niekoniecznie.

Państwa jednonarodowe

mały odsetek mniejszości narodowych np. Polska, Francja.

Państwa wielonarodowe

USA, Canada, Australia.

Narody zamieszkujące kilka państw:

Żydzi, Kurdowie (Turcja, Iran, Irak), Baskowie.

Narody bez państw:

Cyganie, Kurdowie, Baskowie, Czeczeni.

Kosmopolityzm

postawa oparta na założeniu, że ojczyzną człowieka jest cały świat, charakteryzująca się biernym stosunkiem do tradycji, kultury i interesów własnego narodu

Patriota

to osoba: szanująca ojczyznę, sumiennie pracująca, oddana ojczyźnie.

nacjonalizm

postawa społeczno-polityczna i ideologia uznająca interes własnego narodu za wartość najwyższą, głosząca, że suwerenne państwo narodowe jest najwłaściwszą formą organizacji danej społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii, kultury

rasizm

pogląd oparty na tezie o nierównowartości biologicznej, społecznej i intelektualnej ras ludzkich, łączący się zwykle z wiarą we wrodzoną wyższość określonej rasy, często uznający jej prawo do panowania nad innymi; był podstawą ideologii hitleryzmu

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.