Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego w szkole podstawowej

Arkusz egzaminacyjny - budowa

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Opis arkusza egzaminacyjnego na sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego

Artykuł zawiera informacje o budowie arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego, który pojawi się na sprawdzianie ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut
Arkusz składa się z dwóch części.

Część I

(będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu:
 1. tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu)
  1. długość ok. 500 słów
 2. tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego).
  1. długość ok. 500 słów

Jakie rodzaje zadań mogą się pojawić w II części arkusza egzaminacyjnego?

 1. zadania odnoszące się bezpośrednio do tekstów
 2. zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich
 3. zadania zawierające fragmenty innych tekstów nieliterackich
  1. teksty ikoniczne
   1. plakat,
   2. reprodukcję obrazu,
  2. przysłowia,
  3. powiedzenia,
  4. frazeologizmy
 4. zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów z arkusza egzaminacyjnego.

Część II

To propozycje 2 tematów wypracowań. Ósmoklasista musi wybrać jeden z nich i napisać tekst nie krótszy niż 200 słów

temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze)

wymaga odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia

temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).

wymaga odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia.

Punktacja w arkuszu egzaminacyjnym na sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego

Zadania otwarte - 70% 

uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź

 1. zadania z luką (wymagają uzupełnienia zdania bądź tekstu jednym/kilkoma wyrazami) - 1 lub 2 punkty
 2. zadania krótkiej odpowiedzi (wymagają stworzenia krótkiego tekstu) - sprawdza umiejętność tworzenia form użytkowych - 4 punkty
  1. ogłoszenia
  2. zaproszenia
  3. dedykacji
 3. rozszerzonej odpowiedzi (wymaga napisania tekstu argumentacyjnego lub twórczego) - 20 punktów

Zadania zamknięte - 30% 

uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych

 1. zadania wyboru wielokrotnego 1 lub 2 punkty
 2. zadania typu prawda-fałsz 1 lub 2 punkty
 3. zadania na dobieranie 1 lub 2 punkty
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.