Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Wypowiedź argumentacyjna - przykłady

Każdy jest w życiu za kogoś - przykład rozprawki na sprawdzian

3.8571428571429 1 1 1 1 1 Rating 77%
Znajdziesz tu dwie przykładowe wypowiedzi argumentacyjne - rozprawki na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego, zamieszczone w informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.

Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do przytoczonego fragmentu Małego Księcia, całego utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz do innego wybranego tekstu literackiego.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Poznaj zasady oceniania wypowiedzi twórcze na sprawdzianie ósmoklasisty.

Wypowiedź argumentacyjna- przykład 1. rozprawki

Być odpowiedzialnym to znaczy być dobrym, to znaczy troszczyć się o kogoś lub o coś, poświęcić mu swój czas i uwagę. Być odpowiedzialnym to także znaczy umieć zrezygnować np. z własnej wygody. Bohaterem, którego można nazwać odpowiedzialnym, jest Mały Książę.
Chłopiec troszczy się o swój dom. Codziennie obserwuje swoją planetę i obserwuje, czy nie wyrastają na niej chwasty, które mogą zaszkodzić dobrym i pożytecznym roślinom. Wie, że zło jest łatwe do usunięcia tylko wtedy, gdy jest małe – a gdy wymknie się spod kontroli, może zniszczyć cały świat. Człowiek powinien być czujny, powinien obserwować wszystko wokół siebie i reagować na zauważone przejawy zła. Mały baobab przecież nie zagraża planecie, podobnie jak nie jest tragedią okazanie niechęci drugiemu człowiekowi – ale duży baobab planetę rozsadzi, a agresja, brak tolerancji to przyczyny niejednej wojny.
Można więc przyjąć, że Mały Książę był odpowiedzialny za istnienie swojego małego świata, zanim jeszcze poznał od Lisa tajemnicę oswajania.
A o jakiej odpowiedzialności można mówić w przypadku innych bohaterów literackich?
Odpowiedzialność za kraj widoczna jest u bohaterów „Kamieni na szaniec”. Zośka, Alek i Rudy należą do tajnych organizacji. Zarówno działania w Małym Sabotażu, jak i dywersji, narażały ich na niebezpieczeństwo. Mimo tego Ojczyzna w ich życiu była na pierwszym miejscu i dlatego jej oddali to, co mieli najcenniejszego – własne życie.
O innym rodzaju odpowiedzialności jest mowa w powieści „Krzyżacy”. Maćko z Bogdańca to rycerz, który wychowywał swojego osieroconego bratanka. Swoją misję wykonywał z tak ogromnym zaangażowaniem, że zdarzało mu się niemal uchybić godności rycerskiej, gdy zaproponował młodzieńcowi ucieczkę z więzienia w przebraniu. Dobro bratanka było dla Maćka najważniejsze.
Przywołani bohaterowie literaccy są osobami odpowiedzialnymi: za bliskich, za ojczyznę, za planetę. I choć skutki tej odpowiedzialności były różne, wszyscy bohaterowie realizowali swoje powinności.

OCENA 1. PRZYKŁADU rozprawki

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 pkt
 2. Elementy twórcze: 5 pkt
 3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 punkty
 4. Kompozycja tekstu: 2 punkty
 5. Styl: 2 pkt
 6. Język: 4 pkt
 7. Ortografia: 2 pkt
 8. Interpunkcja: 1 pkt
 

WYPOWIEDŹ TWÓRCZA - PRZYKŁAD 2. Artykułu

Zakłada się, że każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Obserwując współczesny świat, warto się zastanowić, czy założenie jest słuszne. Nasza rzeczywistość obfituje raczej w przykłady braku ludzkiej odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za drugą osobę, za naturę, przyszłość. Postawa podobna do reprezentowanej przez Małego Księcia to rzadkość. Ludzie zazwyczaj myślą raczej o sobie, nie mają ochoty wyrywać kiełkujących baobabów, które zagrożenie będą stanowiły dopiero za jakiś czas.

A jaki obraz człowieka pokazuje literatura?
Wśród bohaterów literackich można znaleźć przykłady braku odpowiedzialności. Postać stworzona przez Moliera – Harpagon – z pewnością nie jest wzorem człowieka odpowiedzialnego. Nie troszczy się o własne dzieci, naturalny obowiązek dbania o nie postrzega bardzo opacznie – we wszystkich decyzjach ma na uwadze zaspokajanie swoich potrzeb związanych z gromadzeniem pieniędzy.
W micie o Minotaurze widzimy obraz odpowiedzialności króla Minosa za mieszkańców wyspy. Kierowany poczuciem odpowiedzialności władca robi wszystko, by uwolnić poddanych od potwora, i za sprawą Tezeusza osiąga cel.
Zbigniew Herbert w tekście „Historia Minotaura” proponuje jednak nieco inne spojrzenie na tę historię. Jeżeli przyjmiemy, że Minotaur jest synem niespełniającym rodzicielskich oczekiwań, a nie – potworem, to Minos stanie się bezwzględnym, nieodpowiedzialnym ojcem, który nie umie się pogodzić z faktem, że syn jest inny,
niż chciałby, by był.
Uważam, że chociaż literatura i obserwacja rzeczywistości dostarczają liczne przykłady zaprzeczające słuszności tezy, to nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest ona nieprawdziwa. Geralt z sagi Andrzeja Sapkowskiego, choć nie jest człowiekiem i został stworzony w określonym celu – wbrew niemu jest odpowiedzialny. Niejednokrotnie naraża się, by ratować Ciri, może też na niego liczyć Jaskier. Pomaga w wyniku wewnętrznego przymusu, czasem niezgodnie z własnym przeznaczeniem.
Jak więc widać, literatura pomaga zarówno obalić tezę, jak i mocno z nią polemizować. Moim zdaniem teza ta jest jednak w pełni słuszna. Zgadzam się z autorem myśli, w której jest mowa o tym, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale również za to, czego nie robimy. Jeżeli człowiek nie podejmuje działań, nie reaguje na zło – jest odpowiedzialny za jego rozprzestrzenianie. Bohater nietroszczący się o drugiego człowieka jest odpowiedzialny za jego
krzywdę. 

Ocena 2. przykładu rozprawki

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 1 pkt
2. Elementy twórcze: 5 pkt
3. Kompetencje literackie i kulturowe: 1 punkty
4. Kompozycja tekstu: 2 punkty
5. Styl: 2 pkt
6. Język: 4 pkt
7. Ortografia: 2 pkt
8. Interpunkcja: 1 pkt
 
Źródło:
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.