Teksty lektur i wierszy

Morsztyn Jan Andrzej - "Wybór wierszy"

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Morsztyn Jan Andrzej Wybór wierszy

Teksty wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

 

 

 

 

KANIKUŁA

Lutnia jegomości pana andrzeja z raciborska morsztyna referendarza wielkiego koronnego etc. posłana po kolędzie jegomości panu łukaszowi ze bnina opalińskiemu marszałkowi nadwornemu koronnemu etc. etc.
anno domini 1661

LUTNIA. KSIĘGA PIERWSZA

LUTNIA. KSIĘGA WTÓRA

GADKI

WIERSZE ROZPROSZONE

DO JAŚNIE WIELMOŻNEGO JEGOMOŚCI KONIUSZEGO KORONNEGO

Com kiedyś śpiewał podczas kanikuły...

AD MUSAS

Panny, od których powód ma wiersz wszelki,

DWOJA BIEDA

Dziś dokazuje psia gwiazda swej mocy...

DO KANIKUŁY

Potężny piesku, co władasz gorącem...

WIEJSKI ŻYWOT

Chociaż ty, Jago, same tylko dwory...

JABŁKA

Drażnięta, których strzeże płócienna obrona...

DO KANIKUŁY

Zła kanikuło, psie niebieski wściekły,

REDIVIVATUS

Jeśli to prawda, co kiedyś uczony...

RZEKI

Kanikuło, promieńmi swymi uprzykrzona,

NA PŁACZ JEDNEJ PANNY

Płaczesz, Filido, i śliczne jagody...

PRZECHADZKA

Czy z mej namowy, czy-li z dobrej woli...

SERENADA

Już słońce padło, już horyzont ciemny,

ZAPAŁ

Kupido kiedyś ukochanej żony...

VANEGIAR D'UNA INNAMORATA

Goreję czy nie? Cóż to ja za nowy...

DO JEGOMOŚCI PANA ŁUKASZA Z BNINA OPALIŃSKIEGO...

Posyłam Ci, Marszałku, lutnią po kolędzie,

DO CZYTELNIKA

Lutniąś wziął w rękę, która-ć w różne tony...

DO PANNY

Obróć łaskawe, panno, ku mnie oczy...

DO SWOICH KSIĄŻEK

Dokąd się, moja lutni, napierasz skwapliwie?

DO JANA GROTKOWSKIEGO...

Gwiazd jasne niebo, piasku morskie brzegi,

OGRÓD MIŁOŚCI

Nie zawsze strzały Kupido zawodzi,

NA KLACZ HISZPAŃSKĄ

Nie mają takiej andaluskie stada,

NIESTATEK

Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni...

PRZECHADZKA

Ogrodzie wdzięczny, niech mi wolno będzie...

SEN

W południe więzień zasnąłem ubogi,

O SWEJ PANNIE

Biały jest polerowny alabastr z Karrary,

NIEUSTAWICZNA

Trudno zrozumieć, co się w ciebie wlewa,

RAKI

Cnota cię rządzi nie pragniesz pieniędzy;

DO JEDNEJ

Nie dziwna to u mnie, pani,

DO OCZU SWOICH

Żart to i fraszka przeciw Bogumile,

PROPRIUM PAŃSKIE

"Nasz Piotr pan wielki". - "Cóż, ma siła włości...

NIESTATEK

Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,

 

POSYŁAJĄC WIERSZE JEGOMOŚCI PANU MARSZAŁKOWI WIELKIEMU KORONNEMU

Wielkiemu panu, ale i wielkiemu...

IGLICA W SZPADĘ

Straszliwa broni, w której ani złota...

PSZCZOŁA W BURSZTYNIE

Widomie skryta w przeczystym bursztynie...

DO PANNY. SONET

Tysiąckroć, moja bohatyrko cudna...

CUDA MIŁOŚCI. SONET

Karmię frasunkiem miłość i myśleniem,

DO GALERNIKÓW. SONET

Strapieni ludzie, źle się z wami dzieje,

DO TRUPA. SONET

Leżysz zabity i jam też zabity,

NA KRZYŻYK NA PIERSIACH JEDNEJ PANNY. SONET

O święta mego przyczyno zbawienia!

DO ZORZE. SONET

Noc, człowiekowi na pokój stworzona,

ŻONA MYŚLIWEMU. SONET

Kto się wprzód w dzikiej zakochał zdobyczy...

OBRAZ UKRADZIONY. SONET

Nie prę się, panno, znam się do kradzieży,

GADKA SZÓSTA

Pierwej muszę do grobu wstąpić, niż ożyję,

GADKA DZIEWIĄTA

Nie bardzom kształtny i z całego ciała...

GADKA DWUNASTA

Nie widzi słońce pod swymi obroty...

GADKA TRZYNASTA

Patrz, niewdzięczniku, patrz na tego, który...

POT KRWAWY

Poci się Jezus zemdlały...

POKUTA W KWARTANIE

O Boże, jakoż podnieść grzeszne oczy...

NA TABAK DO PIOTRA

Smrodliwe ziele, o ziele śmiertelne,

NON FECIT TALITER ULLI NATIONI

Żadnej krainie Bóg nie błogosławił...

POSPOLITE RUSZENIE 1649

Brzemienne góry myszkę urodziły,

PIEŚŃ W OBOZIE POD ŻWAŃCEM 1653

Bracia, bracia, do koni!

DO JEGOMOŚCI PANA JANA SOBIESKIEGO, MARSZAŁKA I HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO

Jabłka, gruszki, wiśnie, śliwy...

 

 

Spis pochodzi ze strony:

 

BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE

 

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.