Czytanie ze zrozumieniem - testy

Czas mistrzów - Klucz odpowiedzi do testu

Spis treści

 

 

Klucz odpowiedzi do testu czytania ze zrozumieniem "Czas mistrzów"

Zadanie 1. (3 pkt) - możliwe punkty cząstkowe (1, 2)

Np.:

 • konsekwentne stosowanie czasu teraźniejszego
 • operowanie kontrastami [( choć to tylko (dla niego aż) kilka kroków); Zwycięstwo! – Rozpacz, tragedia!)]
 • składnia nacechowana emocjonalnie:
 • wykrzyknienia
 • zdania zakończone wielokropkiem
 • zdania krótkie, wyraziste
 • nagromadzenie w zdaniu czasowników powodujące dynamikę wypowiedzi
 • obrazowość języka, np. zwrotów, wyrażeń, zdań
 • wyraziste epitety (na oczach tłumów, ostatkiem energii, publiczność zrywa się z miejsc, upragnioną granicę)

Zadanie 2. (1 pkt)

Np.:

 • są elementem tradycji
 • są pomostem między starożytnością a współczesnością
 • inspirują twórczość artystyczną (teraz i w przeszłości)
 • są tematem konkursów sztuki
 • zwycięstwo na olimpiadzie, i teraz i w starożytności, wynosi zawodnika ponad przeciętność

Zadanie 3. (1 pkt)

Czteroletni okres pomiędzy igrzyskami olimpijskimi będący w starożytności miarą czasu.

Zadanie 4. (2 pkt) - nie przyznaje się punktów cząstkowych

Motywacja oddziałuje zarówno na formę fizyczną, jak i psychiczną sportowca. Od świadomości tego zależą przygotowania zawodnika i jego sukces.

Zadanie 5. (2 pkt) - za każdą odpowiedź po jednym punkcie

 • Funkcję metafory.
 • Funkcję cytatu.

Zadanie 6. (1 pkt)

Np.:

 • uzupełniają się
 • dotyczą tego samego tematu
 • każdy następny akapit rozwija treści poprzedniego
 • stanowią treściową całość

Zadanie 7. (2 pkt) - przyznaje się punkt cząstkowy

Np.:

 • powtarzanie określonych czynności przez długi czas
 • zabiegi umożliwiające skupienie – zrozumiałe jedynie dla wtajemniczonych (zawodnika i trenera)
 • wzorzec postępowania (dieta, sen, relacje z ludźmi)

Zadanie 8. (1 pkt)

Np.:

Różnica dotyczy ilości czasu potrzebnego do koncentracji i rodzaju czynności wykonywanych przez zawodnika przed startem.

Zadanie 9. (1 pkt)

Sparaliżował go lęk dotyczący ewentualnych ocen jego ostatniego strzału

Zadanie 10. (1 pkt)

Np.:

 • zdystansowanie się do nieudanego wcześniej startu
 • zrozumienie, że są sprawy ważniejsze od sportu (np. rodzina)
 • zrozumienie, że dla najbliższych ważna jest ona sama, a nie jej osiągnięcia
 • odrzucenie złych myśli i przygnębienia
 • ujrzenie wcześniejszej porażki we właściwych proporcjach
 • chęć dalszej walki i udowodnienia, że się jest w czołówce
 • pełna mobilizacja i koncentracja na nowym zadaniu
 • zdobycie złotego medalu olimpijskiego

Zadanie 11. (1 pkt)

Np.:

 • całkowite skupienie na wykonywanej czynności
 • kontrola nad ciałem i umysłem
 • koncentracja na teraźniejszości
 • wewnętrzny spokój

Zadanie 12. (1 pkt)

Łączy je dążenie do harmonii (jedności) ducha i ciała. [kalokagatia – oznaczająca doskonałość duchową i cielesną, to ideał, do którego się dąży; flow – to stan bliski tej doskonałości, kiedy człowiek osiąga pełną harmonię ducha i ciała oraz kontrolę nad tymi sferami.]

Zadanie 13. (2 pkt)

Np.:

 • O wynikach na zawodach olimpijskich w równym stopniu decyduje forma fizyczna jak i forma psychiczna zawodnika.
 • Przygotowanie do igrzysk to troska o kondycję fizyczną i zabiegi wzmacniające psychikę zawodnika.
 • Zwycięstwo zawodnikowi zapewnia wejście w stan flow – jedności tego, co fizyczne i duchowe.

Zadanie 14. (1 pkt)

C. ukazuje rolę wiedzy psychologicznej w przygotowaniu zawodnika do igrzysk.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.