Język a komunikacja społeczna

Znaki językowe

3.8666666666667 1 1 1 1 1 Rating 77%

Znaki językowe

W języku polskim można spotkać:

znaki drogowe, znak czasu, umowny znak

 

Budowa znaku

Gottlob Frege wyróżnia w znaku trzy elementy:

  • Znak (nazwa)
  • Sens (Sinn)
  • Znaczenie (Bedeutung)

F. de Saussure stwierdził, że każdy znak składa się z dwóch elementów

  • Znaczące (signifiant) - forma znaku
  • Znaczone (signifi´e) - treść znaku

Odczytując funkcję znaku nie zatrzymujemy się na jego stronie fizycznej (formie) – charakterystyczną cechą znaku jest jego przezroczystość

Typologia znaków

Charles Peirce uwzględniając sposób w jaki znak reprezentuje swój przedmiot wyróżnił znaki:

  • z. symboliczne - symbole (w znaczeniu węższym są to symbole matematyczne, w szerszym – symbole funkcjonujące w kulturze, znaki językowe są symboliczne)
  • z. wskaźnikowe, indeksowe - indeksy (reprezentują swój przedmiot poprzez wskazanie na niego np. rumieniec jest symptomem zawstydzenia, rozpalone czoło wskazuje na gorączkę itd. np. mimika)
  • z. ikoniczne - ikony (reprezentują swój przedmiot na mocy podobieństwa obrazowego bądź strukturalnego np. ikony, emotikony)
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.