Język a komunikacja społeczna

Komunikacja werbalna - jak rozmawiać?

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Komunikacja werbalna

Strategie konwersacyjne Paula Grice'a:

  1. Zasada informatywności
  2. Zasada prawdziwości
  3. Zasada rzeczowości
  4. Zasada jasności
  5. Zasada oszczędności środków
  6. Zasada właściwego uporządkowania

Płeć a komunikacja werbalna

  1. Rozmowa u mężczyzn ma potwierdzić ich status społeczny, służy zdobyciu statusu społecznego i ma formę negocjacji.
  2. Rozmowa u kobiet służy budowaniu więzi, porozumieniu, współodczuwaniu.

Jak rozmawiać?

Manifestuj, że to twoja wypowiedź:

moim zdaniem ..., w mojej opinii ..., jestem przekonany, że ...

Unikaj zaimków na rzecz konkretnych osób, rzeczy

nie mów: on, oni mówią, że..., lecz Kowalski mówi, że...,

nie mów: to nie jest zrozumiałe, lecz nie mam jasności...

Łącz zamiast dzielić – zamiast "ale" używaj spójnika "i"

nie: kocham Cię, ale musisz brać pod uwagę moje zdanie, ale kocham Cię i chcę byś brał pod uwage moje zdanie

Nie używaj słów "nigdy" i "zawsze" zamiast nich używaj np. "teraz"

nie: zawsze wyprowadzasz mnie z równowagi ale teraz wyprowadziłeś mnie z równowagi

Używaj wspólnego słownika - korzystaj z tego samego zasobu słów, co odbiorca

Pamiętaj o subiektywizacji znaczeń słów i unikaj jej

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.