Zadanie maturalne z języka polskiego

Średniowieczny obraz Boga

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 87%

Spis treści

Zadanie maturalne: Jak w średniowieczu postrzegano Boga? W swojej rozprawce wykorzystaj wnioski z analizy załączonego tekstu św. Franciszka z Asyżu "Pieśń słoneczna" oraz wiedzę o filozofii i literaturze epoki.

Zadanie maturalne, które ma posłużyć maturzystom do przygotowania się do pisemnej części matury z polskiego, na której wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania maturalnego (najlepiej: rozprawkieseju) opartego na analizie załączonego do tematu fragmentu lektury (epikadramat) lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania maturalnego.

Zadania do wykonania

1. Zanalizuj i zinterpretuj temat.

2. Postaw tezę

3. Zanalizuj załączony do tematu tekst

4. Określ kontekst utworu:

  • teoretyczno-literacki
  • rodzaj,
  • gatunek,
  • stosunek do konwencji,
  • typ liryki
  • historyczny
  • kulturowy
  • intertekstualności

5. Określ sytuację w utworze podmiot liryczny nadawca odbiorca komunikat

6. Sporządź notatkę ze szczegółowej analizy tekstu

7. Odnajdź cechy stylistycznego ukształtowania tekstu i określ funkcję poszczególnych środków artstycznych

8. Odnajdź inne teksty (średniowieczne i nie tylko), poruszające problem Boga i wiary

9. Sformułuj wniosek (związany z tezą i odpowiadający na pytania dlaczego i co z tego wynika) 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.