Retoryka - przemówienie, mowa

Figury myśli - definicja, typologia

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 93%

Figury myśli - odmiana figur retorycznych

W tym artykule znajduje się zebrana i usystematyzowana wiedza z podstaw retoryki. Znajdziesz tu wymienione i opisany typ figur retorycznych, jaki stanowią figury myśli. Wiele z nich jest wyjaśnionych i sklasyfikowanych. Dzięki temu możesz wreszcie ogarnąć całość i zobaczyć jej strukturę, co mam nadzieję, pomoże Ci w nauce języka polskiego i pomyślnym zdaniu sprawdzianu, egzaminu lub matury.

 

Figura myślidefinicja

inaczej figura myśli, czyli taki sposób świadomego, celowego budowania wypowiedzi, który stanowi odstępstwo od najbardziej zwyczajnego, codziennego sposobu mówienia – w celu uwydatnienia pewnych treści;

jeśli w figurze myśli zamienimy słowa, niczego to nie zmieni w jej wymowie.

Figury myśli dzielimy na:

pouczające:

 • sentencja,
 • dygresja,
 • paranteza,
 • distributio;

sprawiające przyjemność:

 • asteizm,
 • concessio,
 • prozopopeja,
 • praeteritio;

wzruszające:

 • eksklamacja,
 • aversio,
 • aposiopesis,
 • supplicatio;

Inny podział wyróżnia następujące rodzaje figur myśli:

figury kontaktu

 • apostrofa (napomnienie, nagana, przestroga, groźba, przekleństwo, prośba o pomoc, zachęta, wyrażenie wahań, wyrażanie pragnień, składanie obietnic),
 • pytanie (retryczne, rzeczywiste, rozumowanie, dialog pozorny);

figury emotywne

 • wykrzyknienie,
 • parrhesia,
 • paradokson;

figury przytoczenia

 • etopeja,
 • fictio;

figury egzemplifikacyjne

 • antyteza,
 • explotio,
 • evidentia,
 • przykład;

figury kompozycyjne

 • sentencja,
 • slogan,
 • rekapitulacja,
 • subnexio,
 • hysterologia;

Retoryka, erystyka - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.