Rozprawka

Rozwinięcie rozprawki. Geneza renesansu

3.1666666666667 1 1 1 1 1 Rating 63%

Rozwinięcie rozprawki

Jaka jest geneza renesansu? Rozwiń temat opierając się o wiedzę o epoce, jej kulturze, sztuce i literaturze.


Zobacz też: Plan rozwinięcia. Geneza renesansu i artykuł: {ln: Jak napisać rozprawkę?}

Wielkim wydarzeniem schyłku średniowiecza były z pewnością wyprawy krzyżowe. W 1095 r. na soborze w Clermont papież Urban II, zapowiedział „świętą wojnę" mającą na celu wyzwolenie Ziemi Świętej z rąk muzułmańskich. Każda osoba uczestnicząca w tych wyprawach miała zyskać przez to zbawienie. W rzeczywistości, krucjaty te miały inny obraz. Wiele tysięcy ludzi umierało w drodze do Jerozolimy, a wojska mające wyzwalać grabiły kolejne wsie i miasta dokonując, mordów i grabieży. Ucierpiał na tym znacznie autorytet kościoła i papieża, który z każdą kolejną krucjatą pogrążał się coraz bardziej. Ludzie przestali ufać władzom religijnym, czuli głęboki niesmak wobec tych wydarzeń. Jednak na samych wyprawach wzbogaciły się bardzo włoskie miasta, szczególnie te portowe. Łupy, które dotarły do Europy zawierały także m.in. przekłady wielkich dzieł antycznych filozofów, z których europejscy myśliciele czerpali głębszą wiedzę o czasach antycznych.

 

Włochy wzbogacone przez wyprawy gwałtownie rozwijały swoje miasta i wsie. W samym kraju powstawali pierwsi inicjatorzy myśli humanistycznych, stawiających człowieka w centrum zainteresowania. Znaczne bogactwo państwa pozwoliło na finansowanie i wypromowanie wielkich twórców renesansu takich jak Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michał Anioł. Zmiany zaszły także w literaturze, pierwszych przejawów odstąpienia od tradycji średniowiecza widać już w twórczości Dantego Alighieri. Także Francesco Petrarka wprowadził swoisty kult miłości zmysłowej, co było dotąd niespotykane. Zaprzestano tworzyć dla chwały Bożej, a rozpoczęto tworzyć dla człowieka. Zatem wpływ pieniędzy przyczynił się znacznie do rozsławienia prądu humanistycznego na inne kraje.

Kościół mający wielkie znaczenie w średniowieczu, już na początku epoki renesansowej wywoływał wśród wielu ludzi niezadowolenie. Przejawem upublicznienia tego niezadowolenia było wywieszenie na drzwiach katedry w Wittenberdze 95 też przez Marcina Lutra wytykających wszelkie wady kościoła. W efekcie w Europie powstało wiele wyznań protestanckich. Ludzie odstępowali od kościoła na rzecz takich osób jak Luter czy Kalwin. Tak znaczne osłabienie kościoła miało wielki wpływ na rozwój prądów antropocentrycznych, które zyskiwały coraz większe uznanie w oczach społeczeństwa.

Rewolucją w dziedzinie literatury było wynalezienie druku, którego dokonał Jan Gutenberg w 1450 r. Jego wynalazek znacznie przybliżył literaturę ludziom. Książki stały się tańsze i bardziej dostępne dla zwykłych obywateli. Zaczęły tworzyć się nowe przekłady biblii, ludzie interpretowali Pismo Święte na swój sposób, już nie narzucony przez kościół. Druk wzmocnił także pozycję reformatorów, których pomysły docierały do większej liczby ludzi. Rozpowszechniano także dzieła antyczne, które mogły być interpretowane i wykorzystywane przez większą liczbę twórców. Druk zdecydowanie przyczynił się do wzrostu wykształcenia pisarzy, ale także sprawił, że zwykli ludzie mogli czerpać wiedzę z literatury.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.