Czytanie ze zrozumieniem - testy

Artysta i jego epoka - Klucz odpowiedzi do testu

3.9362745098039 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

 

Klucz odpowiedzi do testu "Artysta i jego epoka" (czytanie ze zrozumieniem)

Zadanie 1. (2 pkt) - po 1 punkcie za zdanie

np.

  • sztuka proponuje marzenie a nie rzeczywistość
  • sztuka często wymyka się rozumieniu mas
  • sztuka dla sztuki nie zawiera prawd o świecie

Zadanie 2. (1 pkt)

np. polega na:

  • pisaniu dla potomności,
  • dialogu z przyszłymi pokoleniami,
  • komunikowaniu się z odbiorcą

Zadanie 3. (1 pkt)

Rozważania o realizmie w sztuce.

Zadanie 4. (2 pkt) - 2 zdania = 1 pkt, 3 zdania= 2 pkt.

np.

  • Człowiek ogarnia tylko cząstkę rzeczywistości;
  • Człowiek nie potrafi ogarnąć całości bytu;
  • Człowiek jest niedoskonały;
  • Bóg jest miarą wszechrzeczy, ogarnia wszystko.

Zdanie 5. (2 pkt) - bez punktów cząstkowych

Artysta musi dokonywać wyborów, jest uzależniony od konwencji.

Zadanie 6. (1 pkt)

Służy podkreśleniu hipotetyczności rozważań.

Zadanie 7. (1 pkt)

b) esej filozoficzny

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.