Język polski: wiedza

Fantasy

1 1 1 1 1 Rating 0%

fantasy

czyli literatura fantasy

To znany od romantyzmu sposób pokazywania świata. Fantasy należy do kreacjonizmu (Kreacjonizm) oraz fantastyki (Fantastyka) i jako konsekwencja popularyzacji przez romantyzm ludowości z jej wierzeniami i podaniami wpłynęła na wszystkie kierunki sztuki. Współcześnie fantasy stanowi bardzo istotny element kultury popularnej, Artykuł przedstawia funkcjonowanie fantasy w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuki.

(A. Sapkowski, )

  • świat przedstawiony przypomina świat średniowieczny,
  • kwestionuje konwencje realistyczne,
  • w świecie przedstawionym dominuje dziwność i groteska,
  • bogata akcja,
  • niezwykłe wydarzenia,
  • nawiązuje do baśni i mitów, przekształcając je,

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.