Zasady ortograficzne języka polskiego

Pisownia nie z różnymi częściami mowy

3.8364312267658 1 1 1 1 1 Rating 77%

Pisownia nie z różnymi częściami mowy

Pamiętaj: w języku polskim obowiązuje pisownia rozłączna.

Oznacza to, że generalnie partykułę nie piszemy rozdzielnie.

 

 

Rozłączna pisownia nie z:
Łączna pisownia nie z:
 • czasownikami
 • przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym
 • wyrazami brak, można, potrzeba itp., które mają znaczenie czasownikowe
 • imiesłowami przysłówkowymi (-ąc, -wszy, -łszy)
 • formami nieosobowymi (-no, -to)
 • liczebnikami
 • zaimkami
 • wyrażeniami przyimkowymi
 • partykułami byle, lada
 • przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników
 • przysłówkami, gdy partykuła nie jest także przeciwstawieniem
 • rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika
 
 • rzeczownikami
 • przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym
 • przymiotnikami w stopniu równym
 • imiesłowami przymiotnikowymi

 

Wirtualna lekcja pisowni partykuły nie.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.