Zasady ortograficzne języka polskiego

Pisownia rz

3.9705882352941 1 1 1 1 1 Rating 79%

Zasady pisowni rz

 

Pisownia rz obowiązuje, gdy wymienia się na r:

dobrze — dobry, dworzec — dworca, marzec — marca, mierzyć — miara, przysporzyć — sporo, wierzyć — wiara, górze - góra, dworze - dwór;
Canberra — w Canberze, durra — o durze, kamorra — o kamorze, mirra — o mirze, Nawarra — w Nawarze, sierra — o sierze, Samosierra — w Samosierze;

Pisownia rz obowiązuje w zakończeniach: -arz, -erz,-mierz, -mistrz:

brukarz, dekarz, fałszerz, harcerz, instruktarz (= książka z instrukcjami), kołnierz, masarz (= pracownik masarni), pasterz, pisarz, rycerz,ślusarz, tokarz,
ciśnieniomierz
, Kazimierz, kroplomierz, Włodzimierz,
kapelmistrz
, ogniomistrz, zegarmistrz;
wyjątki:
instruktaż (= szkolenie, instruowanie), masaż (= masowanie), metrampaż, lemiesz;

Pisownia rz obowiązuje po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w:

brzmienie, brzydota, chrzest, dojrzały, trzeba, drzwi, krzak, grząski, grzmot, odchrząknąć, przekonanie, przemoc, wrzawa, wrzątek, wyprzedaż,zajrzeć, zakrzepnąć, zaprzeć, zatrzymać, zawrzeć, zedrzeć.

wyjątki
  • Auksztota, baksztag, bakszysz, berkszyr, bukszpan, bukszpir, bukszpryt, buksztel, całokształt, cechsztyn, dropszot, foksztaksel, glajchszaltować, hochsztapler, hopsztosy, jaksza, jaksztag, jorkszyry, jumpsztag, Kapsztad, kszatrija, Kszemendra, kształcić, kształt, kształtny, kszyk (= ptak), łapsza, łapszański, Łapsze (Niżne), Moksza, moksza, Nawakszut, niuhempszyry, Oksza, Pszczew, pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszeniec, pszenżyto, pszonacznik, pszonak, Pszoniak (Wojciech), Pszonka (= część wsi), pszonka (= bylina), pszono, Pszów, rakszasa, riksza, rikszarz, ryksza, rykszarz, samopsza, Skupsztina, Skupsztyna, słupszczanin, szypszyna, szypszyniec, tekszla, topsztag, Trapszo, ukształtowanie, waterbaksztag, Wirpsza, wszystko, wszędzie, wykształcenie,zawsze;

  • pisownia partykuł: -że, -ż
  • w stopniu wyższym i najwyższym przymiotników utworzonych za pomocą przyrostka -szy:
młodszy, szybszy, zdrowszy, najkrótszy, najlepszy, a także w pochodnych czasownikach: polepszać, powiększać, ulepszać, upiększać, zwiększać.

Pisownia rz obowiązuje w wyrazach, w których obowiązuje pisownia historyczna

jarzębina, rzadki, rząd, rzeka, rzepa, orzech.
 
Lekcja pisowni rz/ż
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.