Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Literatura pozwala zrozumieć wieki - napisz rozprawkę

4.75 1 1 1 1 1 Rating 95%

Zadanie gimnazjalne:  „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki". Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza.

Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego były matreriały stworzone przez CKE na egzamin gimnazjalny z polskiego w 2012 r. 

Klucz odpowiedzi do zadania gimnazjalnego na test gimnazjalny na temat: „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki". Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.

 

Zobacz przykładowe wypracowanie: Literatura pozwala zrozumieć - rozprawka

 

4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów
* praca odnosi się  do problemu sformułowanego w temacie 
* przedstawia stanowisko autora 
* zawiera trafną i wnikliwą argumentację 
* zachowuje logikę wywodu podkreśloną segmentacją tekstu
* praca odnosi się do problemu sformułowanego w temacie 
* przedstawia stanowisko autora 
* zawiera trafną argumentację 
* w przeważającej części zachowuje logikę wywodu
* praca  w przeważającej części odnosi się do problemu sformułowanego w temacie 
* przedstawia stanowisko autora 
* zawiera częściowo trafną argumentację
* praca jest luźno  związana z problemem sformułowanym w temacie 
* przedstawia stanowisko autora 
* zawiera próbę argumentacji
* praca nie odnosi się do problemu sformułowanego w temacie lub praca nie zawiera argumentacji

 

Zobacz również: Zasady oceniania wypracowania na egzaminie

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.