Szkoła podstawowa - języka polski

Wiedza i umiejętności ósmoklasisty

4.5 1 1 1 1 1 Rating 90%

Spis treści

Co powinien wiedzieć ósmoklasista - wymagania

Artykuł zawiera listę informacji i lektur, które ósmoklasista musi znać (rozpoznawać, wskazywać, rozumieć, stosować i określać funkcje) i umiejętności, którymi musi dysponować, by być doskonale przygotowany do sprawdzianu ósmoklasisty. Tekst powstał wyłącznie na podstawie opublikowanej w 2017 r. podstawy programowej z języka polskiego dla szkoły podstawowej.

Dlaczego warto wiedzieć wszystko, co w podstawie programowej jest zapisane? Dlaczego warto umieć wszystkie sprawności opisane w podstawie programowej? Najlepszą odpowiedzią na te pytania są słowa autorów informatora ósmoklasisty z języka polskiego "Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić wszechstronne wykształcenie polonistyczne uczniów, w tym ich właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty".


I Kształcenie literackie i kulturowe

Uczeń rozpoznaje, wskazuje, rozumie, stosuje, określa funkcje

Czytanie utworów literackich

 1. rodzaje literackie
  1. epika
  2. liryka
  3. dramat
   1. akt
   2. scena
   3. tekst główny
   4. didaskalia
   5. monolog
   6. dialog
 2. gatunek
  1. bajkę
  2. ballada
  3. baśń
  4. dziennik
  5. epopeja
  6. fraszka
  7. hymn
  8. komedia
  9. legendę
  10. mit
  11. nowelę
  12. odmiany powieści i opowiadania
   1. obyczajowe
   2. przygodowe
   3. detektywistyczne
   4. fantastycznonaukowe
   5. fantasy
  13. opowiadanie
  14. pamiętnik
  15. pieśń
  16. powieść
  17. przypowieść
  18. sonet
  19. tragedia
  20. tren
 3. budowa testu literackiego
  1. tytuł
  2. podtytuł
  3. motto
  4. puenta
  5. punktu kulminacyjny
  6. osoba mówiąca
   1. podmiot liryczny
   2. narrator
  7. narracja oraz wskazuje funkcje w utworze
   1. pierwszoosobową
   2. trzecioosobową
  8. bohaterów
   1. głównych
   2. drugoplanowych
   3. określa ich doświadczenia i porównuje je z własnymi
   4. wykorzystuje w interpretacji utworów literackich
  9. elementy świata przedstawionego
  10. obrazy poetyckie w poezji;
  11. fikcję literacką
  12. elementy realistyczne i fantastyczne
  13. fabuła
   1. wątek główny
   2. wątki poboczne
   3. ustala kolejność zdarzeń
   4. rozumie ich wzajemną zależność
 4. środki stylistyczne:
  1. alegoria
  2. anafora
  3. apostrofa
  4. epitet
  5. eufemizm
  6. inwokacja
  7. ironia
  8. komizm
   1. słowny
   2. sytuacyjny
   3. postaci
  9. neologizm
  10. ożywienie
  11. porównanie
  12. porównanie homeryckie
  13. powtórzenie
  14. przenośnia
  15. pytanie retoryczne
  16. symbol
  17. uosobienie
  18. wyrazy dźwiękonaśladowcze
  19. zdrobnienie
  20. zgrubienie
  1. rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź
   1. wers
   2. rym
   3. strofę
   4. refren
   5. liczbę sylab w wersie
 5. recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem.

Odbiór tekstów kultury

 1. części wypowiedzi (dostrzega relacje między nimi)
  1. tytuł
  2. wstęp
  3. rozwinięcie
  4. zakończenie
 2. informacje
  1. porządkuje wg ich funkcji w przekazie
  2. wyszukuje informacje
  3. cytuje
  4. rozpoznaje temat i główną myśl tekstu
  5. odróżnia
   1. ważne od drugorzędnych
   2. informacje o faktach od opinii
   3. informacje wyrażone wprost i pośrednio
 3. tekst
  1. informacyjny
  2. naukowy
  3. popularnonaukowy
  4. publicystyczny
  5. reklamowy
 4. gatunki dziennikarskie
  1. artykuł
  2. felieton
  3. reportaż
  4. wywiad
 5. przekazy audiowizualne
  1. filmy
   1. scenariusz
   2. reżyseria
   3. ujęcie
   4. gra aktorska
   5. muzyka
   6. adaptacja utworu literackiego
    1. filmowa
    2. sceniczna
    3. radiowa
    4. wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją;
  2. koncerty
  3. spektakle
   1. gra aktorska
   2. reżyseria
   3. dekoracja
   4. charakteryzacja
   5. kostiumy
   6. rekwizyty
   7. muzyka
  4. programy radiowe i telewizyjne
   1. program
    1. informacyjny
    2. rozrywkowy
 6. dzieła sztuki
  1. komiks
  2. obraz
  3. grafika
  4. rzeźba
  5. fotografia
  6. określa wartości estetyczne
  7. odnajduje nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych
  8. odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia
  9. rozumie swoistość różnych tekstów kultury
  10. dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny
   1. rysunek
   2. drama
   3. spektakl teatralny
 7. rodzaje piśmiennictwa - literatura
  1. naukowa
  2. piękna
  3. popularnonaukową
  4. publicystyczna
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.