wiedza o języku polskim

wiedza o języku polskim

 •  

  Frazeologizmy - mapa myśli

  frazeologizmy, frazeologizm,frazeologizm,frazeologia, błąd frazeologiczny, klasyfikacja frazeologizmów,typy frazeologizmów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 • Wyraz - mapa myśli

  Wyraz

  Mapa myśli zawiera m. in. następujące treści:

  Wyraz - definicja, treść wyrazu, środki wyrazu,wyraz fonologiczny, wyraz tekstowy, wyraz ortograficzny, wyraz słownikowy, wyraz akcentowy.

   

  Zalecana przeglądarka: Chrome

  Kliknij w poniższy odsyłacz:

  Wyraz - mapa myśli (flash)

 •  

  Zapożyczenia - mapa myśli

  Mapa mentalna - zapożyczenia w języku polskim:

  zapożyczenie, rodzaje zapożyczeń, zapożyczenia leksykalne, zapożyczenia składniowe, puryzm, anglicyzmy, germanizmy, rusycyzmy, latynizmy, galicyzmy.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.