Pozytywizm - epoka literacka

Sytuacja Żydów w pozytywizmie

4.0625 1 1 1 1 1 Rating 81%

Sytuacja Żydów w Polsce epoki pozytywizmu

 

pozytywistyczne teksty poświęcone "problematyce żydowskiej"

 • Bolesław Prus „Lalka”
 • Eliza Orzeszkowa „Meir Ezofowicz”
 • Maria Konopnicka „Mendel Gdański”

sytuacja społeczna Żydów w Polsce

 • publicystyka poświęca uwagę tzw. „kwestii żydowskiej”
 • Żydzi zajmują się handlem, lichwą, bankowością
 • lichwa była zajęciem niegodnym chrześcijanina – stała się niszą dla wyznawców Jahwe
 • podkreślają swoją odrębność kulturową
 • są solidarni
 • bogactwo niektórych Żydów kluje w oczy biedotę

sytuacja prawna Żydów w Polsce

 • nie mogli nabywać ziemi, budynków
 • w pozytywizmie nabyli te prawa

sytuacja polityczna Żydów w Polsce

 • nie mogli wybierać samorządowców
 • nie mogli kandydować w wyborach lokalnych
 • w pozytywizmie nabyli te prawa

emancypacja Żydów

 • ruch środowisk żydowskich zdążający do zniesienia różnic społecznych, prawnych i politycznych i zrównania ich z pozostałymi Polakami
 • Żydzi podobnie jak kobiety nie chcieli być dyskryminowani
 • emancypacja to ruch o pozytywnych skutkach społecznych

asymilacja Żydów

 • wcielenie Żydów do Polskiego społeczeństwa elementem programu postępowców
 • asymilacja jest wyrazem konsolidacji społeczeństwa i walki z wynaradawianiem
 • wiąże się z organicyzmem i nacjonalizmem
 • jest formą przemocy symbolicznej wobec wyznawców judaizmu i próbą pozbawienia ich tożsamości
 • doprowadziła do pogromów żydowskich w polskich miastach – otwartego antysemityzmu
 • postulat asymilacji podzielił pozytywistów
 • klęska asymilacji jest jedną z istotnych przyczyn upadku epoki
 • teksty pozytywistyczne, w ktorych bohaterami są Żydzi
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.