Współczesność - epoka literacka

Współczesność - periodyzacja epoki

4.5 1 1 1 1 1 Rating 90%

Współczesność. Periodyzacja współczesności

 

1939 – 1945 – lata wojny i okupacji

wojna zmieniła bardzo wiele:

 • śmierć pisarzy,
 • równoczesne debiuty starych i młodych,
 • podział powojennej literatury na emigracyjną i krajową

1945 – 1955 – zimna wojna i socrealizm

 • wyścig zbrojeń,
 • nacjonalizacja,
 • reforma rolna,
 • eliminacja opozycji (emigracja, AK),
 • ’49 zjazd literatów - socrealizm,
 • cenzura,
 • nowomowa,
 • żelazna kurtyna

1956 – 68 – pokolenie ‘56 (odwilż i polski październik)

 • śmierć Stalina –odwilż:
 • ukazanie zbrodni stalinowskich,
 • druki polskich poetów,
 • osłabienie cenzury,
 • czerwiec ’56 protesty robotnicze w Poznaniu

1968 – 1980 - pokolenie Nowej Fali

(dekada gierkowska wypadki marcowe, wydarzenia grudniowe)

 • Nowa fala,
 • zniesienie ze sceny Dziadów Dejmka,
 • protesty studentów i inteligencji – represje wobec nich ze strony władzy,
 • ograniczenie swobód obywatelskich,
 • strajk w stoczni gdańskiej, masakra „pomożecie? - pomożemy”,
 • złote lata na kredycie,
 • hiperinflacja,
 • kolejki

1981 – 1989 – okrągły stół

 • powstanie Solidarności,
 • stan wojenny,
 • internowania,
 • XII – wydarzenia w kopalni Wujek,
 • okrągły stół,
 • pierwszy nie komunistyczny rząd

1989 - …

 • Wałęsa prezydentem,
 • Rozwiązanie PZPR,
 • uchwalenie małej konstytucji,
 • nagroda nobla dla Cz. Miłosza, W. Szymborskiej
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.