3.7242990654206 1 1 1 1 1 Rating 74%

Znajdziesz tu wiedzę o gramatyce języka polskiego. Działy gramatyki polskiej to: fonetyka, morfologia (słowotwórstwo, fleksja), składnia.

3.55 1 1 1 1 1 Rating 71%

 

Frazeologizmy - mapa myśli

frazeologizmy, frazeologizm,frazeologizm,frazeologia, błąd frazeologiczny, klasyfikacja frazeologizmów,typy frazeologizmów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

3.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 69%

 

Neologizmy - mapa myśli

neologizmy, neologizm,neosemantyzm, klasyfikacja neologizmów, typy neologizmów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

3.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 73%

 

Zapożyczenia - mapa myśli

Mapa mentalna - zapożyczenia w języku polskim:

zapożyczenie, rodzaje zapożyczeń, zapożyczenia leksykalne, zapożyczenia składniowe, puryzm, anglicyzmy, germanizmy, rusycyzmy, latynizmy, galicyzmy.

3.6 1 1 1 1 1 Rating 72%

Wyraz - mapa myśli

Wyraz

Mapa myśli zawiera m. in. następujące treści:

Wyraz - definicja, treść wyrazu, środki wyrazu,wyraz fonologiczny, wyraz tekstowy, wyraz ortograficzny, wyraz słownikowy, wyraz akcentowy.

 

Zalecana przeglądarka: Chrome

Kliknij w poniższy odsyłacz:

Wyraz - mapa myśli (flash)

3.4444444444444 1 1 1 1 1 Rating 69%

Zdanie - mapa myśli

Zdanie

Mapa myśli zawiera m. in. następujące treści:

zdanie - definicja, szyk zdania, budowa zdania, związki składniowe, zdanie pojedyncze, zdanie rozwinięte, zdanie eliptyczne, zdanie złożone, zdanie proste, zdanie bezpodmiotowe.

 

Zalecana przeglądarka: Chrome

Kliknij w poniższy odsyłacz:

Zdanie - mapa myśli (flash)

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.