Biblia - opracowanie lektury - język polski

Stworzenie świata w Biblii

4.5 1 1 1 1 1 Rating 90%

Biblia. Stworzenie świata w Biblii

Stworzenie świata w Biblii i mitologii:

 1. mitologia grecka: Na początku był Chaos; z Chaosu wyłonili się bogowie;

 2. w Biblii: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

 3. konkluzja: oryginalność przekazu biblijnego polega na wskazaniu Boga jako pierwszej przyczyny.

Analiza poematu o stworzeniu świata.

 1. Świat powstaje po kolei - etapami
 2. Biblijny poemat kosmogoniczny pozytywnie ocenia dzieło stworzenia: dobre, dobra.
 3. Spróbuj określić, co zostało ocenione jako dobre?
 4. Jeżeli światłość, dzień, oddzielenie zostały ocenione jako dobre, to złem można nazwać: 
  1. ciemność,
  2. pustkowie,
  3. bezład.
 5. Do jakiego zakresu pojęć należą dobro i zło? Są to pojęcia moralne.
 6. Jeżeli analizowany obraz traktować w kategoriach moralnych, to stworzenie świata było tworzeniem ładu moralnego.

 

chaos>>

Złe (zło)

Dobre (dobro)

>>ład

Ciemność

Pustkowie

Bezład

Światłość

Dzień

Oddzielenie

Było

Stało się

Środki charakterystyczne dla języka poezji: 

 • paralelizmy,
 • przenośnie,
 • epitety

Ten motyw biblijny - budowy ładu moralnego występuje w wierszu Ocalony T. Różewicza (z t. Niepokój 1947).

Wnioski końcowe wynikające z analizy biblijnego poematu kosmogonicznego:

 1. Biblijny poemat o stworzeniu świata ma rodowód starobabiloński, ale oryginalność jego polega na świadomości Boga jako pierwszej przyczyny.
 2. Utwór ma charakter poetyckiej metafory.
 3. Człowiek od najdawniejszych czasów nie godził się na chaos, dążył do uporządkowania.
 4. Tradycja biblijna jest ciągle żywa w świadomości Europejczyków.
 5. Do myśli biblijnych sięga się w najważniejszych i najtrudniejszych momentach
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.