Język polski: wiedza

Naturalizm

1 1 1 1 1 Rating 0%

Naturalizm

Naturalistyczny sposób pokazywania świata jest specyficzny. Można napisać, że naturalizm to kolejny krok po realizmie (Realizm) w walce literatury o lepszy świat. Pozytywistyczny naturalizm jako konsekwencja teorii Darwina wpłynął na wszystkie kierunki sztuki. Artykuł przedstawia funkcjonowanie naturalizmu w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuki.

(E. Zola, Nana)

  • świat współczesny ukazany jest w postaci surowej,
  • narrator nie występuje w roli komentatora,
  • niejednokrotnie zawiera koncepcję walki o byt i dziedziczność,
  • silnie podkreślane są motywacje biologiczne (instynkt, popęd),
  • estetyka jest skrajnie mimetyczna (naturalna),
  • fikcja ograniczona jest na rzecz prawdziwego przekazu,
  • występuje duży udział języka potocznego,
  • mowa jest pozornie zależna,
  • zawierać może ciąg luźno powiązanych ze sobą scen,
  • opis jest często elastyczny,

 

 

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.