Język polski: wiedza

Behawioryzm

3 1 1 1 1 1 Rating 60%

Behawioryzm

Behawiorystyczny sposób pokazywania świata jest specyficzny. Behawioryzm jako konsekwencja funkcjonowania behawioryzmu w psychologii na początku XX wieku wpłynął na różne kierunki sztuki. Artykuł przedstawia funkcjonowanie behawioryzmu w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuki.

(Opowiadania T. Borowskiego)

  • bezpośrednie pokazanie bohatera poprzez dialog,
  • rezygnacja z tak zwanej analizy psychologicznej - nie ma opisu wewnętrznych uczuć,
  • bohater ukazywany jest tylko w relacjach o jego czynach i zachowaniach oraz poprzez przytoczenie jego wypowiedzi,
  • język bohaterów to z reguły mowa potoczna i kolokwializmy.

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.