Język polski: wiedza

Oniryzm

1 1 1 1 1 Rating 0%

Oniryzm

czyli literatura snu

Oniryzm to specyficzny sposób pokazywania świata. Oniryzm należy do kreacjonizmu (Kreacjonizm) i jako konsekwencja wierzeń ludowych w szczególną rolę snu, a potem psychoanalizy Z. Freuda wpłynęła na wszystkie kierunki sztuki. Współcześnie oniryzm stanowi ważny element kultury popularnej. Artykuł przedstawia funkcjonowanie oniryzmu w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuk.

(Karakony B. Schulza)

  • świat przedstawiony rządzi się swoimi prawami,
  • zacierają się w nim granice między tym, co ma być realne, a co wyobrażone,
  • polegająca na ukazaniu rzeczywistości na kształt snu,
  • sen jako alegoria śmierci – literatura dawna,
  • irracjonalna i nierealistyczna motywacja wątków, fabuły,

 

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.