Język polski: wiedza

Awangarda

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Awangarda

Awangarda to wyjątkowy sposób pokazywania świata. Awangarda należy do kreacjonizmu (Kreacjonizm) i jako konsekwencja odrzucenia tradycji i kultury sprzed I wojny światowej wpłynęła na wszystkie kierunki sztuki. Współcześnie awangarda nadal stanowi istotny element kultury. Artykuł przedstawia funkcjonowanie awangardy w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuk.

  • świat przedstawiony nie jest odbiciem rzeczywistości,
  • świat przedstawiony to wytwór wyobraźni twórcy (w różnym stopniu związany z rzeczywistością),
  • sprzeciw wobec tradycji, konwencji (realizm, naturalizm),
  • poszukiwanie nowych rozwiązań literackich - eksperymenty,
  • związek z nowoczesnością,
teatr absurdu

Teatr absurdu

awangardowa epika

(Ferdydurke W. Gombrowicza)

awangardowa liryka

 (Hymn do maszyny mego ciała, T. Czyżewski)

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.