mapa mentalna

mapa mentalna

 • Biblia - opracowanie

  Opracowanie Biblii w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o Biblii.

 •  

  Błedy językowe - mapa myśli

  Mapa mentalna - klasyfikacja błędów językowych.

  Zalecana przeglądarka: Chrome

  Kliknij w poniższy odsyłacz:

  Błędy językowe - mapa myśli (flash)

 • "Chłopi" - opracowanie - Mapa myśli

  Władysław Stanisław Reymont

  Synteza wiadomości o Chłopach Stanisława Władysława Reymonta w postaci mapy myśli.

 •  "Cierpienia młodego Wertera" - opracowanie

  Mapa myśli (mapa mentalna)

  Johann Wolfgang Goethe

  J. W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera" - opracowanie - mapa myśli

 • Giovanni Boccaccio "Dekameron" - opracowanie

  Dekameron - mapa myśli

  Giovanni Boccaccio: Dekameron - opracowanie w postaci mapy myśli.

 •  

  Dialekty - mapa myśli

  Mapa mentalna - dialekty języka polskiego:

  dialekt wielkopolski, dialekt małopolski, dialekt mazowiecki, dialekt śląski, dialekt kaszubski, dialekt Ziem Odzyskanych.

 •  "Dziady" część 2 - opracowanie

  Mapa myśli (mapa mentalna)

  Adam Mickiewicz

  Adam Mickiewicz: Dziady część II  - opracowanie - mapa myśli

 •  "Dziady" część 3 - opracowanie

  Mapa myśli (mapa mentalna)

  Adam Mickiewicz

  Adam Mickiewicz: Dziady część III  - opracowanie - mapa myśli

 •  "Dziady" część 4 - opracowanie

  Mapa myśli (mapa mentalna)

  Adam Mickiewicz

  Adam Mickiewicz: Dziady część IV  - opracowanie - mapa myśli

 • Jan Kochanowski "Fraszki" - opracowanie

  Fraszki - mapa myśli

  Jan Kochanowski: Fraszki - opracowanie w postaci mapy myśli.

 •  

  Frazeologizmy - mapa myśli

  frazeologizmy, frazeologizm,frazeologizm,frazeologia, błąd frazeologiczny, klasyfikacja frazeologizmów,typy frazeologizmów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 •  

  Funkcje językowe - mapa myśli

  funkcje językowe, funkcja językowa, funkcja stanowiąca,funkcja magiczna,funkcja perswazyjna,funkcja ekspresywna,funkcja impresywna,funkcja referencyjna, funkcja informacyjna, funkcja poetycka,funkcja metajęzykowa, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 • Groteska - mapa myśli

   Mapa myśli zawiera przydatne informacje o grotesce. Dowiesz się z niej o formach, w których występuje groteska, dzięki temu łatwiej uda Ci się ją rozpoznać.

 • Piotr Skarga "Kazania sejmowe" - opracowanie

  Kazania sejmowe - mapa myśli

  Piotr Skarga: Kazania sejmowe - opracowanie w postaci mapy myśli.

 • "Konrad Wallenrod" - opracowanie

  Konrad Wallenrod - mapa myśli

  Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod - opracowanie - mapa myśli

 • Juliusz Słowacki "Kordian" - opracowanie

  Kordian - mapa myśli

  Juliusz Słowacki: Kordian - opracowanie - mapa myśli

 • Bolesław Prus "Lalka" - opracowanie

  Lalka - mapa myśli

   

 • William Szekspir "Makbet" - opracowanie

  Makbet - mapa myśli

  William Szekspir: Makbet - opracowanie - mapa myśli

 • Antyk - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości z antyku w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze i sztuce antyku.

 • Barok - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości z antyku w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze i sztuce baroku.

 • Biblia - mapa mentalna

  Powtórzenie wiadomości o Biblii w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o Biblii.

 • Druga wojna światowa - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości z drugiej wojny światowej w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze drugiej wojny światowej.

 • Dwudziestolecie międzywojenne - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości z Dwudziestolecie międzywojennym w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze i sztuce Dwudziestolecie międzywojennym.

 • Modernizm - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości z Modernizmu w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze i sztuce Modernizmu.

 • Maria Konopnicka: Mendel Gdański - opracowanie

  Mapa myśli (mapa mentalna)

  Opracowanie Mendla Gdańskiego Marii Konopnickiej w postaci mapy myśli.

 • Oświecenie - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości z oświeceniu w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze i sztuce oświecenia.

 • Renesans - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości z renesansu w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze i sztuce odrodzenia.

 • Romantyzm - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości z Romantyzmu w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze i sztuce Romantyzmu.

 • Średniowiecze - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości ze średniowiecza w postaci mapy myśli. Zawiera informacje m.in. o genezie, historii, społeczeństwie, filozofii, literaturze i sztuce średniowiecza.

 •  "Medaliony" - opracowanie

  Mapa myśli (mapa mentalna)

  Zofia Nałkowska

  Zofia Nałkowska "Medaliony" - opracowanie - mapa myśli (mapa mentalna).

 • "Mitologia " - opracowanie

  Mitologia - mapa myśli

  Mitologia - opracowanie - mapa myśli

 • Emil Zola, Nana - mapa mentalna

  Nana - mapa myśli - opracowanie lektury

  Opracownaie Nany E.Zoli w postaci mapy myśli. Zawiera informacje o genezie, recepcji, gatunku, świecie przedstawionym, społeczeństwie, interpretacji i autorze.

 •  

  Neologizmy - mapa myśli

  neologizmy, neologizm,neosemantyzm, klasyfikacja neologizmów, typy neologizmów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 •  

  "Nie-Boska komedia" - opracowanie lektury

  Zygmunt Krasiński

  Mapa myśli

   Synteza wiedzy o Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego w postaci mapy mentalnej.

 • Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich - mapa myśli" - opracowanie

  Odprawa posłów greckich - mapa myśli

  Jan Kochanowski: Odprawa posłów greckich - opracowanie w postaci mapy myśli.

 •  "Pan Tadeusz" - opracowanie

  Mapa myśli (mapa mentalna)

  Adam Mickiewicz

  Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz - opracowanie - mapa myśli

 • Jan Kochanowski "Pieśni" - opracowanie

  Pieśni - mapa myśli

  Jan Kochanowski: Pieśni - opracowanie w postaci mapy myśli.

 • Przemówienie, mowa retoryczna- mapa myśli

  Przemówienie - mapa myśli

  Mapa myśli z budowania przemówień została opublikowana w kilku formatach. Wybierz ten, który Ci najbardziej odpowiada:

  Przemówienie - mapa mentalna (flash)

  Szybko się ładuje, można ją skalować.

  Przemówienie - mapa mentalna (java)

  Ta mapa jest ładniejsza, wolniej się ładuje i nie w każdej przeglądarce będzie działać poprawnie.

  Przemówienie - mapa mentalna (xhtml)

  Ta mapa jest najmniej atrakcyjna (zależności między informacjami przedstawia w postaci punktów), za to powinna działać na każdym urządzeniu i w każdej przeglądarce.

   

 • Retoryka - mapa myśli, mapa mentalna

  Podstawy retoryki - wiedza o retoryce w postaci mapy mentalnej.

 •  

  Styl językowy - mapa myśli

  styl, style, błąd stylistyczny, klasyfikacja stylów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 •  

  Stylizacja - mapa myśli

  stylizacja, archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja, poetyzacja, liryzacja, stylizacja środowiskowa, stylizacje, trawestacja, parodia, pastisz, groteska, klasyfikacja stylizacji, rodzaje stylizacji, formy stylizacji, odmiany stylizacji, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 •  Opracowanie SzewcówWitkacego - mapa myśli

  Szewcy - mapa myśli

  Artykuł zawiera mapę myśli poświęconą Szewcom Stanisława Ignacego Witkiewicza.

 • Wesele - mapa myśli

  Powtórzenie wiadomości o Weselu w postaci mapy myśli. Zawiera kompletne opracowanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

 • Wyraz - mapa myśli

  Wyraz

  Mapa myśli zawiera m. in. następujące treści:

  Wyraz - definicja, treść wyrazu, środki wyrazu,wyraz fonologiczny, wyraz tekstowy, wyraz ortograficzny, wyraz słownikowy, wyraz akcentowy.

   

  Zalecana przeglądarka: Chrome

  Kliknij w poniższy odsyłacz:

  Wyraz - mapa myśli (flash)

 • "Zbrodnia i kara" - opracowanie

  Zbrodnia i kara - mapa myśli

  Fiodor Dostojewski: Zbrodnia i kara - opracowanie w postaci mapy myśli.

 • Zdanie - mapa myśli

  Zdanie

  Mapa myśli zawiera m. in. następujące treści:

  zdanie - definicja, szyk zdania, budowa zdania, związki składniowe, zdanie pojedyncze, zdanie rozwinięte, zdanie eliptyczne, zdanie złożone, zdanie proste, zdanie bezpodmiotowe.

   

  Zalecana przeglądarka: Chrome

  Kliknij w poniższy odsyłacz:

  Zdanie - mapa myśli (flash)

   

 •  "Zdążyć przed Panem Bogiem" - Mapa myśli (mapa mentalna)

  Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" - opracowanie - mapa myśli (mapa mentalna).

 •  

  Znak językowy - mapa myśli

  znak, znaki, znak językowy, klasyfikacja znaków, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 • Mikołaj Rej "Żywot człowieka poczciwego" - opracowanie

  Żywot człowieka poczciwego - mapa myśli

  Mikołaj Rej: Żywot człowieka poczciwego - opracowanie w postaci mapy myśli.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.